Nima vaki testamenta – Velika biografija Ljube Stipišića Delmate

Foto: Jurica Gašpar

Izdavač Zaklada Ljubo Stipišić Delmata monografijom Nima vaki testamenta autorice Herci Ganza želi se zahvaliti, pokloniti i donekle odužiti predanom, marljivom vizionaru i plodnom stvaratelju čuvaru-zaštitniku dalmatinskoga entiteta i identiteta Ljubi Stipišiću Delmati. 

Ljubo Stipišić posvetio je život delmatskoj grudi povišću pritrujenom, očuvanju izvorne dalmatinske pisme koju je dopratio do vrata UNESCO-a, ali i ovdašnje riči, misli, načina života. Opus Ljube Stipišića svojevrsna je narodska povist ovoga podneblja zapisana stihovima, riječima, notama i bojama. 

Ova biografska monografija enciklopedijskoga formata na 380 stranica podijeljena je na osam tematskih cjelina. Većinu knjige, prvih šest poglavlja, kronološki predstavlja Delmatin životopis od hvarskih korijena i djetinjstva, toplih obiteljskih priča preko zova muza koje su ga od pravnih nauka odvele u svijet umjetnosti kojoj je ostao predan cijeloga života. Sedmi dio knjige obuhvaća aktivnosti Delmati u čast organizirane post mortem, dok u posljednjem poglavlju donosimo pregled njegovog djelovanja po umjetničkim opusima dajući uvid za daljnje istraživanje i iščitavanje svima koje će Ljubo Stipišić Delmata potaknuti i infetati svojim unikatnim testamentom. Na njenom je kraju bogato kazalo s 1000 imena ljudi, klapa, zborova i ostalih glazbenih sastava te institucija.

Intrigantnom tekstu pisanom fluidnim i razumljivim stilom dominira pripovjedačka nit autorice Herci Ganza koja bogatu kronologiju dinamizira brojnim i raznovrsnim reflektorima sjećanja i emocija Ljubine obitelji, prijatelja i suradnika, zasebnim pričama, anegdotama, osvrtima te zapisima iz stručnih i novinskih tekstova i tako gradi cjelovitu sliku svestranog genija Delmate.

Posebnu privlačnost knjizi daje bogati grafički dizajn grafičke urednice Tanje Stipišić s dvjestotinjak fotografija  i 130 raznih grafičkih sadržaja (dokumenata, memorabilija osobne vrijednosti, artefakata, faksimila notnih zapisa i rukopisa, naslovnica knjiga, omota nosača zvuka) te 50-ak reprodukcija Stipišićevih umjetničkih slika. 

**

Iz recenzija:

Ta je dokumentirana priča o Ljubi Stipišiću tako znalački „otkana u jednom komadu“ da se blagonaklonu čitatelju mjestimice može učiniti da je zapravo „izašao iz teksta“ i na njegovim rubovima osluhnuo suptilne vibracije struna ne samo tuđih, već i vlastitih sjećanja na Ljubu Stipišića. 

izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin

Ova knjiga, osim estetskog užitka, potiče na razmišljanje i osluškivanje naslućenoga, ali u mjeri koja ne zamara. (…) Pretakanje iz jednoga u drugo koje briše granice možemo doživjeti kao skladbu koja nas svojim pjevom nadahnjuje i drži budnima.

Vlado Sunko, red. prof.

Ova knjiga pruža čitatelju uvid u kompleksnost ovog umjetnika i potiče nas na što bolje poznavanje njegovih djela. U knjizi su navedeni brojni Stipišićevi suvremenici, od pjevača, preko književnika, skladatelja, kulturnih djelatnika, muzikologa, pa je i s te činjenice knjiga vrijedna za kulturnu povijest razdoblja u kojem je Ljubo Stipišić Delmata živio i djelovao.

izv. prof. Josip Botteri Dini, akademski slikar

**

Ovo reprezentativno izdanje može se naručiti na br. mobitela 098 332 110, 098 49 97 00 ili na e-mail ivan.pehar@icloud.com, mirko.dindic@gmail.com ili kupiti na jednoj od brojnih promocija koje će se organizirati diljem Hrvatske tijekom 2020. 

Herci Ganza