Uskoro kontinuirani video nadzor na ribarskim brodovima

Europska agencija za kontrolu ribarstva je objavila preporuke Europskoj komisiji za što skorije uvođenje REM (Remote Electronic Monitoring) sustava za daljinski elektronski nadzor ribarskih plovila, a sve kako bi se pratile ribarske aktivnosti i ulovi, te time smanjile ilegalne aktivnosti EU plovila na najmanju moguću mjeru.

REM sustav koristi GPS lokaciju, senzore i CCTV kamere na svim pozicijama plovila gdje se obavljaju ribolovne aktivnosti. Prosječni troškovi ugradnje sustava nisu mali, te iznose najmanje od €6,000 do €9,000 + godišnje licence za odražavanje, prenosi Croatian Fishermen

Zašto nadzor?

Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) je objavila tri  evaluacijska izvješća o usklađenosti implementacije obveznog iskrcaja ribe i drugih morskih organizama.

Izvješća potvrđuju neprimjenjivanje  obveze iskrcavanja u Sjevernom moru i sjeverno-zapadnim morima tijekom ribarskih aktivnosti u razdoblju od 2015 do 2017. Neuspjeh u provođenje obveze iskrcavanja je iznimno zabrinjavajući za Europsku komisiju, jer ugrožava ciljeve Zajedničke ribarstvene politike (ZRP), koji uključuju dugoročnu održivost ribarstva, i postepenu eliminaciju odbacivanja neželjene ribe.

Izvješće također ističe kako tradicionalne metode kontrole u ribarstvu, kao što su inspekcije, nisu efikasne u provođenje obveze iskrcavanja, te se preporuča uvođenje sustava za daljinski elektronski nadzor (REM – Remote Electronic Monitoring). REM sustav uključuje analogni  video nadzor (CCTV) na ribarskim brodovima, čime bi se omogućilo provođenje obveze iskrcavanja. Također, kalkulirani su prosječni troškovi ugradnje sustava, i oni nisu mali pa ovisno o tipu ribarskog broda iznose najmanje od €6,000 do €9,000 + godišnje licence za odražavanje. No s druge strane, jedan od glavnih argumenata za uvođenje sustava nadzora navodi kako u specifičnim ribarstvima gdje sudjeluju neovisni promatrači (observeri), elektronski nadzor smanjuje troškove jer je znatno jeftiniji.

Da EU ozbiljno razmatra što skorije uvođenje REM sustava potvrđuje prijedlog u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava kontrole ribarstva, te EFCA stručno izvješće „Smjernica i specifikacije za implementaciju daljinskog elektronskog nadzora (REM) u EU“.

Foto: Youtube screenshot / Morski.hr / Ilustracija

Sustav za praćenje i za plovila kraća od 12 m

U prijedlogu Uredbe valja istaknuti prijedlog da sva plovila, uključujući ona čija je duljima preko svega manja od 12 metara, moraju biti opremljena sustavom za praćenje. Izmjenama se propisuje obvezna upotreba alata za daljinsko elektroničko praćenje, posebno sustava videonadzora. za kontrolu obveze iskrcavanja. Nove će odredbe utjecati na pojedinačna plovila i segmente flote ovisno o procjeni rizika, a države članice provodit će ih na regionalnoj razini. Uvodi se novi članak kojim se zahtijeva da određena plovila s aktivnim ribolovnim alatom budu opremljena uređajem za praćenje i evidentiranje snage motora.

Podaci prikupljeni s pomoću sustava CCTV mogu se dopuniti podacima prikupljenima drugim elektroničkim uređajima za praćenje. Podaci prikupljeni s pomoću tih uređaja, među ostalim i s pomoću sustava CCTV, službenim osobama država članica pružit će sredstvo za kontrolu sukladnosti s obvezom iskrcavanja na moru. Sustavom CCTV trebali bi se snimati samo ribolovni alati i dijelovi plovila na koje se proizvodi ribarstva iskrcavaju, na kojima se njima rukuje i u kojima se skladište. Snimke sustava CCTV trebalo bi evidentirati lokalno i trebalo bi ih dati na raspolaganje isključivo službenim osobama država članica ili inspektorima Unije na zahtjev, posebno u okviru inspekcijskih pregleda, istraga ili revizija.

Ono što sada znamo je da uvođenje kamera ima široku potporu javnosti i neprofitnog sektora pa tako i WWF-a, stoga je pitanje vremena kada će ovaj sustav postati obavezan i na Jadranu!

Također, ni rekreacijski ribolovci više neće moći loviti bez „papira“. Naime, od država članica zahtijeva se da imaju sustav (registriranja ili izdavanja povlastica) za kontrolu ribolova sudionika u rekreacijskom ribolovu i prikupljanje informacija o ulovima. Izvješća o ulovu bi se morala slati nadležnim tijelima te je predviđeno uspostavljanje sustava registriranja ili izdavanja povlastica za plovila.

Europska komisija ozbiljno razmatra navedene preporuke, te poručuju da će surađivati s državama članicama kako bi osigurali uvođenje odgovarajućih mjera s ciljem efikasnije kontrole i primjene obveze iskrcavanja.

D.G.