PULA Širi se lučko područje luke “Bunarina” za dodatnih 250 komunalnih i 30 nautičkih vezova

Foto: Google Street View / Screenshot

ZAGREB/PULA – Vlada je dala suglasnost na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula, čime se proširuje lučko područje pod nadzorom ove Uprave. 

Naime, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Usvajanjem ove Odluke daje se suglasnost na Odluku Skupštine Istarske županije kojom se proširuje obuhvat i mijenja naziv luke iz „Ribarska koliba-Verudella“ u luka „Bunarina“, dok se lučko područje povećava za dodatnih 48.150 m2, na ukupno 58.769 m2.

Proširenjem luke za dodatnih 250 komunalnih i 30 nautičkih  vezova, luka će uz već postojeća 64 komunalna veza, raspolagati sa ukupno 314 komunalnih i 30 nautičkih vezova.

D.G.