POREČ Otkrivena riva iz venecijanskog doba i ostaci antičke luke

Foto: Boris Kačan / Grad Poreč

POREČ – Prilikom radova na rekonstrukciji Gradske rive pronađeno je novo arheološko nalazište.  Arheolozi nadziru cijelu površinu zone na kojoj se odvijaju radovi, a nakon otkrivene rive iz venecijanskog doba i ostataka antičke luke, pronađeno je  novo nalazište na dubini od 4 metra ispod današnje hodne površine, odnosno 2 metra ispod razine mora  u blizini okrugle kule.

Prema riječima Klaudije Bartolić Sirotić, arheologinje Zavičajnog muzeja Poreštine, pronađena je jedna kvadratna struktura s različitim ojačanjima. Pretpostavka je da se radi o fortifikacijskom sustavu Poreča obzirom da se nalazi u blizini okrugle kule koja je izgrađena 1474. godine. Daljnjim će se istraživanjima nastojati doći do jasnijih podataka na koji se način taj sustav srednjovjekovne fortifikacije prostirao.

Zanimljivo je to da su u nižem dijelu nalazišta otkriveni slobodni blokovi za koje se vjeruje da su iz rimskog doba, a koji su sekundarno upotrijebljeni za ojačanje strukture postojeće kule, dok je na samom dnu otkriven blok za koji se pretpostavlja da je rimske produkcije i da se nalazi in situ. Osim toga pronađeni su brojni drugi nalazi poput lucerni i amfora različitih oblika svojstvenih za doba Antike.

Zasad na lokalitetu nisu uočeni  ostaci organskog materijala tako da će daljnja analiza otkrivenih uzoraka dati podrobnije podatke.  Na temelju nekoliko blokova, ističe Bartolić Sirotić, teško je odrediti točno vrijeme gradnje, no taloženi materijal koji se ovdje nalazi upućuje na 1. stoljeće pa sve do kasnije Antike. Radi li se o rimskoj strukturi koja je nadograđena tijekom srednjeg vijeka, više će se znati nakon što se otvori istočno lice zida.

Po završetku istraživanja nalazište će se, u suglasnosti s konzervatorima i Gradom Porečom,  arheološki zaštititi  i na adekvatan način prezentirati javnosti.

I.B.