NOVI PRAVILNIK Tehnički pregledi za brodice, ukinuta trajna registracija, stroži sigurnosni standardi

Foto: MUP, Pixabay, BBS, Morski HR

Novi Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama stupio je na snagu 1. veljače, a najvažniji njegov dio tiče se sigurnosnih standarda. Ukida se trajna registracija broda i uvode se tehnički pregledi svakih pet ili deset godina. Gliseri i jet skijevi će morati imati ugrađen sustav koji ograničava plovidbu na 5 čvorova unutar sigurnosne zone od obale i drugih plovila, a posada će morati nositi sigurnosne prsluke. Otpadne tekućine i smeće moraju se zadržati na brodu, a sustav detekcije ugljičnog monoksida gospodarska plovila s kabinama moraju ugraditi odmah.

Izdvojili smo neke najbitnije stavke:

Tehnički pregledi već od 1. lipnja

Vlasnici brodica dužih od sedam metara ili motora snage preko 15 kW (20 KS) već do 1. lipnja moraju se prijaviti za obavljanje redovnog tehničkog pregleda, a za one manje i slabije taj rok još nije određen.

Nakon što je obavljen osnovni pregled brodice i nakon što je po prvi put izdan Upisni list, plovilo podliježe redovnim pregledima na moru i na suhom, koji se obavljaju unutar tri mjeseca prije ili nakon dospijeća godišnjice izdavanja Upisnog lista i koji se obavljaju u ovisnosti o duljini i namjeni brodice:

  1. a) Redovni pregled brodica/čamaca, čija starost ne prelazi 20 godina, obavlja se:
  2. svake dvije godine za brodice/čamce za gospodarske namjene i javne brodice/čamce;
  3. svakih pet godina za brodice/čamaca za osobne potrebe duljine trupa veće od 7 metara ili snage porivnog uređaja većeg od 15 kW ukoliko su opremljene sanitarnim čvorom i/ili kuhinjom sa ugrađenim plinskim trošilom, predviđene za višednevni boravak na moru, opremljene ugrađenim porivnim strojem, imaju ugrađeni spremnik benzinskog goriva.
  4. b) Redovni pregled brodica, čija starost ne prelazi 20 godina, na suhom obavlja se svake četiri godine za brodice za gospodarske namjene i javne brodice/čamce.

Redovni pregled brodica, čija starost prelazi 20 godina, u ovisnosti o namjeni, obavlja se u istim razmacima kao i za brodice čija starost ne prelazi 20 godina uz razliku što se svaki redovni pregled obavlja na suhom.

Pregled brodica na suhom, osim svih stavki pregleda u moru, obuhvaća i pregled stanja podvodnog dijela trupa pri kojem je potrebno utvrditi postojanje eventualnih oštećenja; zaštitnih anoda, usisnih košara, kormila i osovina kormila, propelera i propelernih osovina te pregled druge opreme ukoliko se ista nalazi na podvodnom dijelu plovila (npr. trim ploče).

Stroža pravila za plovila brža od 20 čvorova

Novi Pravilnik uvodi obvezu nošenja prsluka na svim gliserima bez kabine, kacige za jet skijeve, ali i još ponešto.

Osobno plovilo na vodomlazni pogon mora imati sigurnosnu narukvicu, a ako je namijenjeno za gospodarske svrhe, mora imati i mogućnost daljinskog zaustavljanja s obale. Tijekom plovidbe sigurnosna narukvica treba biti pričvršćena na osobu koja upravlja osobnim plovilom na vodomlazni pogon. Ista plovila moraju u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti opremljena elektronskim sustavom upravljanja koji mora omogućiti najmanje sljedeće:

  1. Ograničenje plovidbe na maksimalnu brzinu od 5 čv do i od poligona definiranog koncesijom ili koncesijskim odobrenjem;
  2. Ograničenje brzine na 5 čv prilikom prelaska granične linije poligona;
  3. Automatsko smanjivanje brzine na 5 čv kod kritičnog približavanja dva plovila na vodomlazni pogon koji plove unutar poligona.

Elektronski sustav mora zadovoljavati standarde proizvođača i biti testiran prije obavljanja aktivnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon od strane ovlaštene osobe lučke kapetanije odnosno ispostave.

Gumenjaci  i sve otvorene brodice (brodice bez palube) koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu. Tijekom plovidbe sigurnosna narukvica treba biti pričvršćena na osobu koja upravlja brodicom. Sve brodice čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu, a ako povlače skijaša ili padobranca i konveksni retrovizor. Sve osobe na brodicama čija brzina prelazi 20 čvorova moraju za vrijeme plovidbe nositi prsluke za spašavanje osim ako se nalaze u zatvorenom prostoru.

Sve otpadne tekućine i smeće moraju se zadržati na brodu

Novi Pravilnik jasno određuje i stroge ekološke standarde kojih će se vlasnici plovila morati prirdržavati.

Nije dopušteno ispuštanje ulja ili mješavine koje sadrže ulje u more. Navedene tekućine moraju biti zadržane na plovilu. Sve brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj moraju biti opremljene spremnicima ili prenosivim posudama za prikupljanje ulja ili mješavina koje sadrže ulje. Sredstvom za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka trebaju biti opremljene sve brodice sa ugrađenim porivnim strojem bez obzira na područje plovidbe i namjenu.

Spremanje i rukovanje uljima i uljnim mješavinama na brodicama koje imaju porivni uređaj ugrađen ispod razine palube:

  1. na brodici mora postojati sustav kojim se ulje i uljne mješavine iz strojarnice, pomoću ugrađene pumpe (ručno ili mehanički pogonjene), pretaču u za tu svrhu predviđeni spremnik ili posudu za prikupljanje. Sustav mora biti odvojen od kaljužnog sustava te ostalih sustava kroz koje bi moglo doći do ispuštanja u more;
  2. spremnici moraju biti ugrađeni te moraju imati cjevovod koji završava odgovarajućom priključnicom za prekrcaj na kopno;
  3. kod svih brodica s glavnim pogonom na jedra neovisno o području plovidbe mogu se koristiti prenosive posude kapaciteta do 25 litara.

Nije dopušteno ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u more. Navedene tekućine moraju biti zadržane na plovilu.

Brodice građene 1. siječnja 2006. godine i kasnije moraju udovoljavati zahtjevima hrvatske norme HRN EN ISO 8099:2004 – »Mala plovila – Sustav za prikupljanje sanitarnog otpada« ili jednakovrijednom tehničkom propisu.

Postojeće brodice, građene prije 1. siječnja 2006. godine koje imaju zahod s direktnim ispustom u more moraju se opremiti sabirnim spremnikom za zadržavanje sanitarnih otpadnih voda te priključnicom ili drugom mogućnosti za prihvat otpada na kopnu, ne kasnije od 31. prosinca 2021. godine.

Nije dopušteno ispuštanje smeća u more

Pod pojmom smeća smatraju se sve vrste otpadaka (neupotrijebljena, nepotrebna ili suvišna tvar) vezanih uz prehranu, življenje i rad, plastika, ostaci tereta, ulje za kuhanje, ribarski alati i životinjska trupla (osim svježe ribe i njezinih ostataka), koji se stvaraju pri normalnom korištenju brodice i koji se moraju neprekidno ili povremeno odstranjivati.

Sve brodice, bez obzira na namjenu i područje plovidbe moraju imati posudu za prikupljanje smeća.

Sustav detekcije ugljičnog monoksida treba ugraditi odmah

Na svim brodicama za gospodarske namjene, koje imaju potpalubne kabinske prostore za boravak putnika i posade, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida. Isti sustav mora biti ugrađen na svim brodicama za gospodarske namjene koje u potpalublju imaju ugrađene benzinske motore (glavne i/ili pomoćne), plovilima koja imaju potpalubni smještaj kuhinje s plinskom instalacijom, kao i u kabinama za spavanje, kuhinjama sa sudoperom, te zatvorenim sanitarnim čvorovima. Pravilnik nalaže da svi brodovi gospodarske namjene na koje se odnose prethodni zahtjevi, sustav sustav detekcije ugljičnog monoksida moraju ugraditi odmah!

Pregled jahti

Godišnji pregled (mora se izvršiti unutar tri mjeseca prije ili tri mjeseca nakon dospijeća svake godišnjice izdavanja Svjedodžbe o sposobnosti jahte za plovidbu)

Međupregled (mora se izvršiti umjesto drugog ili umjesto trećeg godišnjeg pregleda i to unutar tri mjeseca prije ili nakon dospijeća drugog ili trećeg godišnjeg pregleda). Prilikom obavljanja međupregleda potrebno je obaviti i pregled trupa na suhom

Obnovni pregled (mora se izvršiti do dospijeća pete godišnjice izdavanja Svjedodžbe o sposobnosti jahte za plovidbu, s time da ovaj pregled može započeti tri mjeseca prije dospijeća obnovnog pregleda). Prilikom obavljanja obnovnog pregleda potrebno je obaviti i pregled trupa na suhom.

Svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu ima valjanost od pet godina.

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama objavljen je u  Narodnim novinama br. 13/20., a u cijelosti ga možete pročitati OVDJE.

Jurica Gašpar