ZAPEČAĆENA LUČICA ZENTA Zabranjen pristup na 50 m tajniku i kapetanu

Foto: JK Zenta / Facebook

SPLIT – Jutros u 9 sati djelatnici Suda u pratnji inspektora Ministarstva pomorstva, Lučke kapetanije i Interventne policije stavili su pečat na sve objekte Pomorskog sportskog društva Zenta.

Izrečena je mjera zabrane pristupanja lučici na manje od 50 metara, i to za tajnika Vladu Bužančića i kapetana Vladu Majića. Pečat je na snazi do trenutka preuzimanja od strane Županijske lučke uprave koja je odlukom Vlade Republike Hrvatske novi privremeni koncesionar – izvijestili su iz Jedriličarskog kluba Zenta.

Podsjetimo, Vlade je na posljednjoj sjednici u 2019. godini usvojila prijedlog odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje sportsku lučicu Zenta i sportsku lučicu Špinut.

Ovom Odlukom želi se spriječiti velika šteta na postojećoj infrastrukturi luka zbog neodržavanja, šteta koja nastaje državnom proračunu, proračunu županije i grada zbog neplaćanja naknade za koncesiju od strane nelegalnih korisnika luke, s jedne strane, a osigurati red na pomorskom dobru i preduvjeti za zakonito korištenje luka s druge.

Odluka predstavlja vremenski ograničenu iznimku u načinu upravljanja lukama sukladno njihovoj namjeni, a sve u cilju ispunjenja obveza koje Republika Hrvatska ima u odnosu na pomorsko dobro, stoji u obrazloženju Vlade koja izražava mišljenje kako Republika Hrvatska, putem odluke Vlade Republike Hrvatske ima pravo neposredno upravljati pomorskim dobrom u općoj upotrebi povjeravajući isto lučkoj upravi na upravljanje, a sve u cilju održavanja reda i osiguranja postojeće infrastrukture.

Naime, kako se radi o lukama u kojima je privezan velik broj plovnih objekata upravljanje je potrebno povjeriti pravnom subjektu koji ima znanja i iskustva u upravljanju lukom, a budući da se lučke uprave osnivaju upravo radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet, a koje su neprofitne pravne osobe, predlaže se Lučkoj upravi Splitsko – dalmatinske dati luku Zenta i luku Špinut na privremeno upravljanje i korištenje, a do stjecanja preduvjeta za raspis javnog natječaja i dodjelu koncesije.

Ističe se kako će se ovakvom odlukom onemogućiti nelegalno korištenje luka, osigurati red u lukama i zaštita plovila vezanih u luci, ali i izbjeći eventualna odgovornost Republike Hrvatske, koja s naslova  članka 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti ali i odgovara, u slučaju oštećenja plovnih objekata u lukama, ali i eventualnih ozljeda fizičkih osoba koje koriste luku, kojom nitko ne upravlja.

Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije ovom se odlukom ovlašćuje upravljati lukom Zenta i lukom Špinut na način na koji upravlja lukama otvorenim za javni promet, a čime se ne mijenja i ne može promijeniti namjena ovih luka kako je utvrđena dokumentima prostornoga uređenja.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Vlada napokon razmrsila problem splitskih lučica Zenta i Špinut

Sud presudio samovolji tajnika PŠD Zenta u Splitu