MORH objavio natječaj za prijam u kadetsku službu

Photo: MORH

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu, 12. veljače 2020. godine javni natječaj za prijam u kadetsku službu i to na preddiplomski studij Vojnog inženjerstva i studij Vojnog vođenja i upravljanja, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika – vojni pilot te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo.

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta bit će primljeno do 110 kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija i to njih 70 na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i 40 na preddiplomski studij Vojnog vođenja i upravljanja.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2020, a više informacija o upisu na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i studij Vojnog vođenja i upravljanja možete pronaći OVDJE.

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta bit će primljeno do 20 kadeta na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Aeronautike – vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti.

Rok za podnošenje prijava je 17. travnja 2020. godine, a više informacija o upisu možete pronaći OVDJE.

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta bit će primljeno do 20 kandidata upisanih na prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojno pomorstvo.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2020. godine, a više informacija o upisu možete pronaći OVDJE.

Sve informacije u vezi s natječajem nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane, a dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814, te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane.

Photo: MORH / M. Čobanović

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo

U akademskoj godini 2020./2021. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 20 kandidata/kinja upisanih na prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Splitu.

Rok za podnošenje prijava je 8. svibnja 2020.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronski Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

UVJETI KOJE KANDIDATI/KINJE MORAJU ISPUNJAVATI ZA PRIJAM U KADETSKU SLUŽBU

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • rođen/a 1998. godine ili kasnije
 • završena četverogodišnja srednja škola
 • da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena dijela navedena u članku 35. stavku 1. alineji 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („ Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18 i 125/19)
 • da je upisan/a na prvu godinu redovitog studija (u prvom upisnom roku u srpnju 2020.)
 • ispunjeni zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni kriteriji za kadete propisani Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („ Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15) koji će se po pozivu Ministarstva obrane utvrditi u posebnom postupku prije upisa na sveučilišni studij.

Pismene prijave trebaju sadržavati:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
 • presliku osobne iskaznice
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu za upis na sveučilišni studij u roku navedenom u ovom natječaju, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 13/14, 134/15 i 138/15).

U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu prvu godinu redovitog studija u prvom upisnom roku u srpnju 2020.

U slučaju nepopunjenosti slobodnih mjesta na studiju Vojno pomorstvo nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku, otvorena je mogućnost prijave kandidata/kinja za rujanski razredbeni rok. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok bit će objavljen na internetskim stranicama: www.morh.hr.

Upis na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Splitu.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, krajem kolovoza 2020. godine bit će pozvani na pripremni kamp.
Nakon odabirnog postupka i upisa na sveučilišni studij kandidati/kinje po pozivu Ministarstva obrane obvezni su dostaviti:

 • original ili ovjerenu presliku rodnog lista i svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole
 • podatke o broju žiro računa i banci.

Tijekom školovanja kadeti/kinje ostvaruju određena prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 158/13, 5/17 i 55/19).

Nakon završenog integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kadeti/kinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

D.G.