Predstavljen vodič podmorskih lokaliteta za ekskluzivni turizam “Podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije”

Foto: Dražen Gorički

SPLIT – Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban predstavio je danas kulturno-turistički vodič „Podvodna baština Splitsko- dalmatinske županije”. Radi se o projektu kojeg je u okviru natječaja za financiranje projekata iz programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine u 2019. godini, financirala Splitsko-dalmatinska županija i prvi je takav u Hrvatskoj. Vodič je izrađen na hrvatskom i engleskom jeziku te ima za cilj promicanje pomorskog identiteta srednje Dalmacije kroz kulturno-povijesni turizam.

U podmorju Splitsko-Dalmatinske županije nalazi se više od 200 podvodnih arheoloških lokaliteta, od pojedinačnih izoliranih nalaza sitnih artefakata do očuvanih brodoloma sa teretima amfora te olupina brodova i aviona iz vremena Drugog svjetskog rata. Cilj izrade kulturno-turističkog vodiča podvodne baštine Splitsko-dalmatinske županije je promocija podmorskih arheoloških lokaliteta radi dobivanja cjelovite slike o bogatstvu, raznolikosti i važnosti podmorja, te daljnji razvoja arheološkog i ronilačkog turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Foto: SDŽ

– Predstavljanjem ovog vodiča nudimo nešto što bi trebalo biti prepoznatljivo i to poglavito onoj klijenteli koja se neće isticati u kvantiteti stvaranja gužvi na cestama i terminalima, a njihov financijski potencijal je izniman. U tu svrhu podvodna baština naše županije ističe se kao dodatak vrijednosti naše turističke ponude. Kroz predstavljeni vodič, navedeni su gotovo svi lokaliteti naše županije sa svim uputama na kojoj dubini se nalaze i što je dozvoljeno na tim lokacijama raditi.

Uz turizam, ovaj vodič služiti će kao zaštita tih prekrasnih lokaliteta. Vjerujem da će i preko Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije sa ovim lokacijama biti upoznati i svi oni turisti koji organizirano žele razgledati ove kulturno – turističke vrijednosti. Isto tako zahvaljujem se i autorima vodiča, kao i službama županije koji su napravili nešto izuzetno vrijedno i kvalitetno – kazao je župan Blaženko Boban.

Uz župana, o vodiču su govorili i pročelnik Upravnog odijela za turizam i pomorstvo SDŽ Stipe Čogelja i direktor Turističke zajednice SDŽ Joško Stella. Vodič su svim prisutnima predstavili njegovi autori: arheolozi Saša Denegri i Silva Kukoč te arheologinja i povjesničarka umjetnosti Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu Tea Katunarić Kirjakov.

U kulturno-turističkom vodiču podvodne baštine Splitsko-dalmatinske županije prezentirano je 28 podvodnih lokaliteta te tri muzejske zbirke sa podvodnim arheološkim nalazima. Vodič je koncipiran na način da je akvatorij Splitsko-dalmatinske županije podijeljen na pet geografskih područja (akvatorij Splita i Kaštelanski zaljev, akvatorij otoka Brača, akvatorijotoka Šolte, akvatorij otoka Hvara, akvatorij otoka Visa i Palagruže), a obuhvaćeno je razdoblje od prapovijesti do Drugog svjetskog rata.

U posebnom odjeljku obrađena je i Viška bitka kao najznačajnija pomorska bitka na Jadranu te tri olupine koje su sudjelovale u bitci kao jedne od najznačajniji podvodnih nalaza na Jadranu.  Tijekom izrade vodiča vodilo se računa da u njemu budu zastupljene različite vrste kulturnih dobara iz svih povijesnih razdoblja, pokrivajući pritom cijeli akvatorij županije (antički ostaci arhitekture  i brodolomi, kasno srednjovjekovni brodolomi te ostaci novovjekovnih olupina i aviona iz Drugog svjetskog rata). Osim povijesnih i geografskih informacija za svaki lokalitet je navedena i njegova dubina te dostupnost za posjetitelje.  

Odabrani podvodni lokaliteti za potrebe turističke valorizacije odnose na razdoblje od antike do novog doba. Tu treba ubrojiti i istraživanje negdašnje luke grčke kolonije Faros (Stari Grad), što je također sufinancirano iz istog programa.    

Pored navedenog, a na tragu razvoja selektivnih oblika turizma koje provodi  Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, u 2020. godini predviđeno je sufinanciranje projekta istraživanja novopronađenog (otkriven 2018. godine) rimskog antičkog brodolom kod otoka Šćedra. Radi se o jedinstvenom lokalitetu takvog tipa u našoj županiji jer je pronađen u cijelosti sačuvan rimski teret amfora antičkog brodoloma iz 2. / 1. st. pr. Krista.  

D.G.