Želite uvesti polovan brod u Hrvatsku? Evo vam problema!

Foto: Maximilian Weisbecker, Unsplash

Kako izgleda uvoz polovnih brodova iz zemalja Europske Unije, te ostalih zemalja? Čitatelj nam je poslao naoko jednostavno pitanje, no ono postaje zanimljivo u trenutku kad se u njega upetlja hrvatska birokracija u koaliciji s nedorečenim zakonima i pravilnicima. 

– Naime, od Nove godine je na snazi novi pravilnik o kojem lučki kapetani, Ministarstvo, te Registar ne znaju puno. U procesu sam uvoza jedne brodice iz Slovenije iz 1980. g, te nalazim na oprečne informacije. Jedan lučki kapetan kaže da može, drugi da ne može jer je stariji od 1994. dok neki spominju čak i da se ne može uvesti brod stariji od 2000. g. Iz Regsitra brodova me upućuju na Ministartstvo mora, od tu me šalju na kapetaniju koji pak pojma nemaju, te me šalju dalje u Ministarstvo. Vrtim se u krug i apsolutno ništa ne znam. Čuo sam da ima dosta slučajeva kao mojih koji stoje negdje po stolovima jer ne znaju kako i gdje ih riješiti – opisuje nam čitatelj.

Ministarstvo mora: “Za brodove starije od 20 godina, javiti se Hrvatskom registru brodova za ocjenu sukladnosti”

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobili smo sljedeći odgovor:

– Sukladno odredbama Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova (NN 13/20) rekreacijska plovila koja su stavljena na tržište ili u uporabu prije 16. lipnja 2000. godine mogu se upisati u Upisnik brodova Republike Hrvatske, ukoliko posjeduju CE oznaku i time potvrđuju svoju usklađenost s Direktivom 94/25/EZ.

Plovila proizvedena ili stavljena u uporabu prije 16. lipnja 2000. godine, a koja ne posjeduju CE oznaku, odnosno nisu sukladna s Direktivom 94/25/EZ, mogu se upisati samo uz prethodno obavljanje postupka ocjene sukladnosti prema odredbama Direktive 2013/53/EU – odgovaraju iz Ministarstva. Ali zbog nedorečenog odgovora, pitali smo ih i još nešto.

Tko, odnosno koja institucija u ovom slučaju obavlja postupak ocjene sukladnosti, drugim riječima, kome se treba obratiti ukoliko netko posjeduje plovilo bez CE oznake? 

– U slučaju da je plovilo građeno prije 16. lipnja 2000. godine i na plovilu nema CE oznake, odnosno nije provedena ocjena sukladnosti sukladno zahtjevima Direktive o rekreacijskim plovilima, a u cilju utvrđivanja sukladnosti sa zahtjevima Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, osoba koja namjerava kupiti takvu brodicu treba se javiti Hrvatskom registru brodova – pojasnili su nam iz Ministarstva mora.

Hrvatski registar brodova: “Potrebno je zatražiti upute Ministarstva”

U nadi da će nam rasvijetliti ovu nedoumicu, obratili smo se i na adresu Hrvatskog registra brodova. Ispalo je da stvari nisu tako crne i bijele, odnosno da, kako su nam opisali, “u konkretnom slučaju potrebno je zatražiti upute o načinu postupanja od samog zakonodavca, tj. od strane donositelja ‘Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama'”, drugim riječima, loptica je vraćena na prethodnu adresu, odnosno Ministarstvo mora. Evo i njihovog odgovora:

– Odredba kojom se “u upisnik brodova ne mogu upisati brodice i jahte duljine trupa do 24 metra proizvedene prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označene CE oznakom sukladnosti sukladno primjenjivim zahtjevima Direktive 94/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 1994. o usklađivanju zakona i drugih pripisa država članica u vezi s rekreacijskim plovilima”  dana je čl. 51. “Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova” koji je nedavno stupio na snagu objavom u Narodnim Novinama br. 13/2020.

“Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ” (u daljnjem tekstu: Direktiva), prenesena u nacionalno zakonodavstvo kroz “Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama” (N.N. 13/2020) i koja regulira označavanje plovila za sport i razonodu CE oznakom primjenjuje se isključivo na plovila koja se prvi put stavljaju na tržište EU kao plovila za rekreaciju i koja pri tome moraju proći postupak CE ocjene sukladnosti prema odgovarajućem modulu Direktive.

Postupak ocjenjivanja sukladnosti, prema zahtjevima Direktive, zajedno s proizvođačem provode prijavljena tijela (“notified body”). Postupak ocjene sukladnosti plovila rezultira označavanjem plovila s CE oznakom. U EU trenutno su ovlaštena 33 prijavljena tijela koja smiju provoditi postupak ocjene sukladnosti rekreacijskih plovila, a Hrvatski registar brodova je jedno od njih.

Sama Direktiva sadržava i odredbe u svezi ocjene sukladnosti plovila za sport i razonodu nakon gradnje (modul PCA), ali u slučaju kojeg navodite u primjeru, kada je brodica građena prije 16. lipnja 2000. godine, koja je već stavljena na tržište EU (prije stupanja na snagu Direktive 94/25/EZ, tj. 16. lipnja 2000. godine), a pri tome nije označena CE oznakom, prijavljeno tijelo nije u mogućnosti provesti postupak ocjene sukladnosti nakon gradnje jer Direktiva izrijekom ne predviđa njegovu primjenu u ovakvim slučajevima, a čime bi prijavljeno tijelo ukoliko samostalno tako postupi izdalo dokument suprotan odredbama Direktive.

Stoga je u konkretnom slučaju za postupanje s rekreacijskim plovilima građenim prije 16. lipnja 2000. godine, već stavljenim na tržište EU i koja nemaju CE oznaku potrebno zatražiti upute o načinu postupanja od samog zakonodavca, tj. od strane donositelja “Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama” – odgovorili su iz Hrvatskog registra brodova. A donositelj pravilnika je, podsjetimo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje nas je uputilo na Hrvatski registar brodova.

Jurica Gašpar

PROČITAJTE JOŠ:

NOVI PRAVILNIK Tehnički pregledi za brodice, ukinuta trajna registracija, stroži sigurnosni standardi