“DICA MORA” Edukativni projekt kroz kojeg se nabavljaju zaštitne brane

Foto: SDŽ

SUPETAR – Kroz program “Pomorska baština”, Splitsko-dalmatinska županija financirala je projekt “Dica mora”.  Projekt kojeg zajednički provode Grad Supetar, TZG Supetar, KD „Grad“, DVD Supetar, KŠR „Arbun“ i FLAG Brač,  ima ekološku i edukativnu dimenziju a one će se provoditi kontinuirano kroz poslovanja svih dionika projekta i online.

Projekt ima i svoju komunalnu dimenziju. Tiskani su  promotivni materijali projekta, nabavljene su tabele za plaže s pravilima ponašanja i upozorenjima o važnosti čuvanja mora i obalnog pojasa, nabavljen je  veći broja pepeljari za plaže, naručene su nove svlačionice za plaže koje će također biti svojevrsni promotori osnovnih ciljeva projekta.

Iz Splitsko-dalmatinske županije kažu da u budućnosti, kroz projekt planiraju nabavku zaštitnih brana za more za slučajeve zagađenja mora uljem ili naftom te edukaciju članova DVD-a Supetar za djelovanje u takvim slučajevima.

Ciljevi projekta su:

– podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, posebno mora i obalnog pojasa te  šuma od požara s posebnim naglaskom na djecu i mlade

– kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja mora i obalnog pojasa od smeća

– kontinuirano informiranje turista i posjetitelja o važnosti očuvanja šuma od požara te

– smanjenje potencijalnog zagađenja mora i obalnog pojasa i smanjenje rizika od šumskih požara tijekom ljetnih mjeseci

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

“DICA MORA” ekološko-edukativni projekt vrijedan milijun kuna