ŽLU ZADAR “Framesport” i “Mimosa” – Projekti razvoja luka i pomorsko-putničkog sustava Italije i Hrvatske

ZADAR – Županijska lučka uprava Zadar najavila je dva nova projekta, u kojima sudjeluje u potpunosti. Projekt “Framesport”  ima za cilj razvijati luke županijskog i lokalnog značaja na jadranskom području Italije i Hrvatske, dok je cilj projekta “Mimosa” razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske.

Projekt FRAMESPORT

ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Master plan razvoja luka na svojem području. Master plan će uključivati trenutne podatke o lukama, analizu potreba, zakonodavni okvir, prijedlog kriterija za klasifikaciju luka, prostorno planiranje, buduće mjere razvoja, uključujući usluge i dostupne informacije za korisnike.

Ovaj će dokument prvi put na smislen i sustavan način klasificirati različite razine luka.  Navedeno je od izuzetne važnosti za budući razvoj lučkog sustava Zadarske županije te će definirati potrebne korake i smjernice za razvoj lučkog sustava u cilju poboljšanja infrastrukture, komercijalizacije lučkog prostora, korisničkih usluga, dostupnih informacija za korisnike i poticanja prekogranične suradnje / usluge.

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 337.925 eura od čega je EU sufinanciranje 85%.

Projekt MIMOSA

ŽLU Zadar će i u ovom projektu sudjelovati u svim njegovim dijelovima, s posebnim ciljem izraditi Port management aplikaciju koja će osigurati nadzor svih plovila u lukama pod upravljanjem ŽLU Zadar. Aplikacija bi sadržavala podatke o potpisanim ugovorima s korisnicima vezova prema vlasnicima plovila, njihovim reg. oznakama, dužini plovila, dubinama u luci i sl. Aplikacija sadržava prostorne i opisne (atributne) podatke vezane za definirana lučka područja te komunalne i nautičke vezove. Grupa prostornih podataka sadržava i batimetrijska mjerenja  te je na taj način omogućen kompletan uvid te analiza i upravljanje lučkim područjima. Realizacija sustava osigurava znatno kvalitetnije upravljanje kriznim situacijama (kao što su požari i onečišćenja) kao i kvalitetnije planiranje te provođenje analiza i aktivnosti vezanih uz zaštitu obale i mora u svrhu ispunjavanja ekoloških standarda.

Na osnovu dostupnih prostornih i atributnih podataka o plovilima kao što su pogonsko gorivo, starost, veličina i stanje trupa, biti će moguće izraditi karte rizika od onečišćenja i požara te pravovremeno provoditi zaštitne mjere. Također osigurati će se lakše upravljanje komunalnim i tehničkim otpadom te kontejnerima za odlaganje otpadnih tvari u svrhu određivanja optimalnih kapaciteta i položajnog rasporeda unutar lučkih područja.

Za funkcionalan rad aplikacije potrebna je ugradnja lokatora u lukama kojim bi se bilježilo uplovljavanje plovila u luku prema dužini plovila i njegovu vremenu boravka u istoj.

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 300.000 eura od čega je EU sufinanciranje 85%.

D.G.