Umag sadi zeleni obalni pojas – Aromatično bilje i stabla uz šetnicu

UMAG – Grad Umag je godinu započeo uz realizaciju niza važnih projekata, a među njima se ističe uređenje zelenih površina na umaškoj šetnici, jednoj od omiljenih lokacija brojnih sugrađana i posjetitelja.

Mediteranski je park koncipiran kao zasebna parkovna površina mediteranskog bilja i zelenila, pravokutnog oblika, s centralnim krugom i pješačkim stazama između kojih se protežu manja polja međusobno razdijeljena uskim stazicama, te dva zelena polja- travnjaka. S obje strane centralnog kruga nalaze se dva polja za sadnju kamenjara s aromatičnim i samoniklim biljem.

Jesenski dio sadnog materijala parka obuhvatio je sadnju mediteranskog bilja trajnica, ukrasnog grmlja, pokrivača tla i stabala, a posađena su i 23 različita stabla.

Finalizacijom ovog dijela parka Humagum, mediteranskog parka, nastavlja se sa stvaranjem i uređenjem zelenog obalnog pojasa Umaga.

I.B.