Poziv ribarima na ispunjavanje zahtjeva za povrat trošarine na gorivo

Photo: Boris Kačan

Sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu korisnici se pozivaju da ispune Zahtjev za povrat trošarine na Obrascu ZRB iz Priloga 4. Pravilnika te ga predaju nadležnom carinskom uredu kako bi ostvarili svoja prava.
Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede podsjeća da se od prošle godine više ne donosi Rješenje o kvoti odnosno o odobrenoj količini godišnje potrošnje bezolovnog benzina za svako pojedinačno registrirano plovilo korisnika prava, već nadležni carinski ured pristupa aplikaciji informacijskog sustava ministarstva nadležnog za ribarstvo u kojem su učitane kvote, obračunate sukladno propisanim uvjetima pravilnika. Kvote se učitavaju do 28.,odnosno 29. veljače na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, mOčevidnika i Registra ribarske flote i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.
Korisnici, koji se nisu do sada upisali u Registar korisnika za povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin da bi koristili ovu pogodnost moraju se registrirati pri nadležnom carinskom uredu ispunjavanjem Zahtjeva za upis korisnika na Obrascu PUR – RIBA iz Priloga 6. Pravilnika uz koji prilažu:
  • presliku izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra (ne starijeg od šest mjeseci ) iz kojega je razvidna registrirana djelatnost ribolova i
  • presliku upisnog lista ili plovidbene dozvole za plovilo.

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se kvartalno nadležnom carinskom uredu tijekom kalendarske godine podnošenjem Zahtjeva za povrat trošarine na Obrascu ZRB iz Priloga 4. Pravilnika te Evidencije nabave bezolovnog motornog benzina s pripadajućim računima.

Za 2020. godinu izvršen je obračun kvota te donosimo popis kvota i plovila (CFR broj) koja mogu koristiti povrat trošarina plaćenih za bezolovni motorni benzin za namjene u ribarstvu. Tablica će biti ažurirana u slučaju promjena nastalih korekcijom ili promjenom kvote kako je propisano Pravilnikom.

Tablicu možete pregledati OVDJE.

D.G.