Pokrenuta Inicijativa za osnivanje Morske službe spašavanja u Zadarskoj županiji

Foto: HGSS

ZADAR – Vijećnica u Zadarskoj županiji Marjana Botić koja se najčešće bavi pomorskom i ekološkom tematikom, pokrenula je Inicijativu za pokretanje postupaka, s ciljem osnivanja Morske službe spašavanja u Zadarskoj županiji. 

Marjana Botić

– Na 16. sjednici županijske skupštine Zadarske županije, održanoj 3. ožujka 2020 od aktualnog sata do točke 9. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja vladalo je potpuno nerazumijevanje vladajuće većine prema razlozima djelovanja Kluba vijećnika Akcije mladih i Mosta.

Na toj točki napokon se uspostavilo određeno razumijevanje naših namjera da spašavamo sve što se spasiti može.

Hrvatska gorska služba spašavanja jedna je od dobrih stvari koje su još preostale i dobro funkcioniraju u Hrvatskoj.

Međutim na primjeru vlastitog malog mista na otoku, gdje je obitelj izgubila mladog čovjeka, iskusnog ronioca zbog utapljanja koje nije bilo izravna posljedica ronjenja, već nesretnog spleta okolnosti o čijim se posljedicama može raspravljati jesu li trebale biti tako tragične šira zajednica mještana, rodbine, kolega iz Otočnog sabora – udruge za razvitak hrvatskih otoka… došli smo do zaključka kako bi se sustav traganja i spašavanja na moru mogao unaprijediti.

Naime u potragama na moru također vrijedan doprinos daje Hrvatska gorska služba spašavanja koja ipak nije za to primarno organizirana.

Stoga smatramo kako bi se po uzoru na njihovu organizaciju trebala osnovati široka, dobrovoljna Morska služba spašavanja u koju bi se prema potrebama trebao organizirano uključivati, kao vrlo zainteresiran širok skup ljudi otočana, ribara, radnika u marikulturi, sportskih rekreativaca i ronioca na moru, gospodarskih subjekata sa djelatnosti na moru i otocima…

Primijetili smo da tu postoji određeno razumijevanje između našeg opozicijskog Kluba vijećnika AM i Mosta i vladajućih članova županijske skupštine najviše doprinosom za medicinska pitanja spašavanja na moru očito stručne doktorice Melanije Radas kolegice vijećnice u Županijskoj skupštini Zadarske županije.

Smatramo kako na tim polazištima svi možemo početi raditi na stvaranju jednog prijedloga takve nadogradnje spašavanja i traganja na moru i stoga pozivamo odgovorne prvenstveno župana Longina da podrži ovu inicijativu, pokrene eventualnu radnu skupinu koja bi takav prijedlog od početka smjestila na kvalitetne temelje, uključila sve dostupne resurse od znanja do raspoloživih brodica, brodova, jahti koje bi za eventualno stavljanje na raspolaganje mogle dobivati određene povlastice i slično.

Dobar primjer Hrvatske gorske službe spašavanja imamo, imamo i dobar primjer Dobrovoljnih vatrogasnih društava pa smatramo kako upravo Zadarska županija sa najviše naseljenih otoka, od toga velik broj pučinskih, najvećim ribolovnim i marikulturnim naporom na našoj obali Jadrana mora predvoditi u stvaranje jedne takve izuzetno potrebne nadgradnje organizacije traganja i spašavanja na moru.

Marjana Botić