Smanjuje se obuhvat lučkog područja luke Mišnjak

Trajektno pristanište Mišnjak, Rab / Photo: Google Street View

Vlada je usvojila Prijedlog Odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet  županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, te smanjenju obuhvata lučkog područja luke Mišnjak. 

Naime, sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Usvajanjem ove Odluke daje se suglasnost na Odluku Skupštine Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o smanjenju obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet Mišnjak na način da se iz lučkog područja izuzima dio državne ceste DC 105.

Podsjetimo, prije 8 mjeseci završeni su radovi na dogradnji najvećeg rapskog trajektnog pristaništa.
PROČITAJTE JOŠ: