Grad Opatija: “Prijavite nesavjesne pojedince”

Foto: Wikimedia / Grad Opatija

OPATIJA – Grad Opatija poziva građane Opatije te sve ostale ekološki osvještene pojedince, ako imaju saznanja o osobama koje nezakonito odbacuju otpad u okoliš (komunalni otpad na javnim površinama ili glomazni i drugi otpad na lokacijama koje za to nisu predviđene) da takve slučajeve prijave Gradu. Prijava može biti anonimna, a u slučaju da nije identitet prijavitelja neće se otkrivati. 

Grad Opatija unaprijed zahvaljuje na prijavama nezakonitog odlaganja otpada te dostavi bilo kakvog dokaza o počiniteljima. Prema počiniteljima će biti poduzete mjere izricanja novčanih kazni.

Podsjećamo, zbrinjavanje nezakonito odbačenog otpada je najskuplje rješenje te Grad ovakvim mjerama, uz pomoć savjesnih građana, nastoji racionalno trošiti javni novac.

I.B.