VELI LOŠINJ Luka Rovenska dobiva 5,8 milijuna kuna vrijednu dogradnju lukobrana

Foto: ŽLU Mali Lošinj

MALI LOŠINJ – Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija i predstavnik riječke tvrtke SUN ADRIA, g.Radojko Brnčić potpisom na ugovor vrijedan 5,8 milijuna kuna, pokrenuli realizaciju jedne od većih ulaganja u lučku infrastrukturu na području Grada Malog Lošinja.

Riječ je o jednom u nizu projekata ŽLU Mali Lošinj, a tiče se dogradnje lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Rovenska-bazen 1 u Velom Lošinju na jugu otoka Lošinja. Realizacijom projekta, unaprijedit će se lučka infrastruktura, stvoriti bolja zaštita i sigurnost luke.

Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj Filip Balija naglasio je važnost projekta posebno za domicilno stanovništvo:

– Županijska lučka uprava Mali Lošinj je s ovim potpisom ugovora za dogradnju lukobrana u luci Rovenska, i prije potpisanim ugovorima za izgradnju luke Susak, luke Unije, luke Mrtvaška i ostalih manjih ali i vrlo važnih sanacija gatova i obalnih zidova na lučkom području, u razdoblju godine i pol, inicirala i realizirala investicije koje su temelj razvoja i dokazuju proaktivnost , viziju i potrebu za stvaranje novih okvira i mogućnosti u pomorskoj djelatnosti koja jest i koja će biti dostupna svim građanima  rekao je ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj Filip Balija zaključujući da će domicilno stanovništvo realizacijom dogradnje lukobrana u luci Rovenska imati kvalitetniji i sigurniji vez, kao i što će se stvoriti novi vezovi za nove podnositelje zahtjeva za stalni vez. Između ostalog jedan od očekivanih rezultata projekta jesu stvaranje preudvjeta za privez linijskih, izletničkih i ribarskih brodova u vidu poticanja razvoja gospodarskih djelatnosti.

Nakon provednog postupka javne nabave projekta „Dogradnja lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Rovenska-bazen 1 u Velom Lošinju“ , procijenjene vrijednosti nabave 5.810.000,00 milijuna kuna od dvije (2) pristigle ponude, odabrana je ona ekonomski najpovoljnija, riječke tvrtke SUN ADRIA d.o.o.

Projektom dogradnje lukobrana u luci Rovenska – Bazen 1, produžuje se postojeći masivni, kameni obloženi lukobran, za dodatnih, oko 25 metara, u pravcu postojećeg lukobrana. Dubine mora dosežu do oko – 11 m. Dogradnju lukobrana se planira izvesti kao djelomično propusnu raščlanjenu konstrukciju, duboko temeljenu (“Benotto” piloti), s uronjenim valobranskim ekranom.

Naručitelj ne planira postavljanje ormarića za snabdjevanje plovila električnom energijom i vodom, već se planiraju ugraditi cijevi u trup nove konstrukcije za moguće naknadno uvlačenje instalacija.

Za navedeno područje važeća prostorno-planska dokumentacija je Prostorni plan PGŽ–e (Službene novine  PGŽ-e broj 32/13), Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ-e broj 13/08,13/12, 26/13, 05/14, 42/14, 25/15, 32/15) i Urbanistički plan uređenja Veli Lošinj UPU 27 (Službene novine PGŽ-e broj 10/13, 25/15, 02/16).

– Hitnoća investicijskog zahvata je neupitna, pošto je potražnja za vezovima prerasla ponudu, te osiguravanjem novih i sigurnih vezova za domicilno stanovništvo, rasteretila bi se lista čekanja za vezove i osigurali nova prijeko potrebna privezna mjesta.  Isto tako, oplemenila bi se ponuda za nautičke korisnike koji koriste vanjski dio istoimenog lukobrana, a u posjedu su većih plovila. Moramo naglasiti kako posjedujemo aktivnu građevinsku dozvolu, proveden je postupak javne nabave za radove i jednostavne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora – poručuju iz Županijske lučke uprave Mali Lošinj. 

Početak radova na dogradnji lukobrana u luci Rovenska predviđa se 10.ožujka dok završava 15. lipnja 2020.g.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

MALI LOŠINJ Kreću radovi na dogradnji lukobrana u luci Rovenska