POMORSKA BAŠTINA Natječaj za financiranje projekata zaštite pomorske tradicije

SPLIT – Splitsko-dalmatinska županija raspisala je Natječaj za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području splitsko-dalmatinske županije u 2020. godini. Natječaj je 9. ožujka 2020. objavljen na mrežnoj stranici SDŽ i otvoren je 30 dana od dana objave.

Predmet Natječaja je promocija , zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko–dalmatinske županije u 2020. godini.

Ciljevi Natječaja su stvoriti ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva , promocija projekta “Pomorsko je dobro”, ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva, promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva , promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko–dalmatinske županije, siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura, poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša te smanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata, međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati), objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje, očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva i edukacija lokalnog stanovništva.

Pravo na podnošenje prijava imaju nevladine udruge (neprofitne organizacije), jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke zajednice, javne ustanove (bez proračunskih korisnika SDŽ, trgovačka društva i obrti.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2020. godine. Svaka organizacija ima pravo na ovaj natječaj poslati samo jednu prijavu.

Više o natječajnim uvjetima i prateću dokumentaciju možete preuzeti na poveznici.