Odgođene naplate koncesijske naknade Uljaniku i dospijeća duga 3. Maju

Foto: Uljanik

RIJEKA/PULA – Vlada se u četvrtak suglasila da se pulskom Uljaniku u stečaju odgodi naplata koncesijske naknade koja dospijeva u ovoj godini, a Upravno vijeće Agencije je odlučilo riječkom brodogradilištu odobriti odgodu dospijeća duga.

Vlada je ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića ovlastila da s Uljanikom u stečaju sklopi dodatak ugovoru o koncesiji, kojim će se odgoditi plaćanje koncesijske naknade koja dospijeva u 2020. godini za 12 mjeseci, bez kamata.

Vlada se suglasila i s odlukom Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina da se riječkom 3. maju do kraja kolovoza 2021. godine odobri odgoda dospijeća duga u iznosu od 10,76 milijuna kuna.

Agencija je, naime, radnicima 3. maja isplatila plaće odnosno naknade plaća u ukupnom iznosu od 12,5 milijuna kuna, a riječ je o plaćama za rujan, listopad i studeni 2018. godine koje riječko brodogradilište nije moglo isplatiti zbog blokade računa.

Krajem prošle godine Agenciji je vraćeno 15 posto toga duga odnosno 1,8 milijuna kuna, ali bez zateznih kamata, a preostali je dug 10,6 milijuna kuna.

Kako je Vlada početkom kolovoza prošle godine zaključkom iskazala spremnost uključivanja u proces izdavanja državnih jamstava za deblokadu računa, pripremu i pokretanje proizvodnje te dovršetak započetih gradnji u 3. Maju, Upravno vijeće Agencije je odlučilo riječkom brodogradilištu odobriti odgodu dospijeća duga u iznosu od 10,76 milijuna kuna (10,6 milijuna kuna duga i 130 tisuća kuna zateznih kamata), i to do 31. kolovoza 2021. godine.