Stipe Petrina ne čeka “mig” države: Općina Primošten preventivno obustavila rad

Foto: Boris Kačan

PRIMOŠTEN – Na jučerašnjoj hitnoj sjednici Općinskog vijeća, kojoj je prethodio sastanak Stožera civilne zaštite, jednoglasno je usvojena odluka općinskog načelnika Stipe Petrine kojom se obustavlja daljnji rad općinske uprave, poduzeća i ustanova kako bi se smanjio protok ljudi i spriječilo potencijalno širenje virusa.

Stipe Petrina / Foto: Facebook

Hitnoj pomoći, na prijedlog vijećnice Ivane Huljev medicinske sestre u Zavodu za hitnu medicinu, osigurana su sredstva za naknadu budućih troškova posebnog čišćenja skafandera i vozila u slučaju prijevoza bolesnika na području općine Primošten do klinike Fran Mihaljević u Zagrebu.

Uprava do daljenjeg zaustavlja sve javne radove a općinske službe i vrtić, kaoo je navedeno u odluci radit će u posebnom režimu.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela općine Primošten odnosno zaposlenici ustanova i poduzeća čiji je osnivač ili vlasnik općina Primošten svoje neodgodive poslove obavljat će iz sigurnosti svog doma.

Dolazak službenika odnosno zaposlenika u službene prostorije općine, ustanova i poduzeća rezerviran je isključivo kod obavljanja hitnih i neodgodivih poslova.

Odluku o hitnim i neodgodivim poslovima donosi općinski načelnik samostalno odnosno uz konzultacije s ravnateljima i upravom ustanova i poduzeća.
Trajanje odlukom predviđene mjere predviđa se za 21 dan.

U slučaju hitnih i neodgodivih poslova službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, te zaposlenici ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome, dužni su održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta te su u obvezi provjetravati radni prostor.

Navedene upute preporučuju se svim mještanima općine odnosno ugostiteljskim i drugim objektima koji nastavljaju sa svojim radom.

Građani Primošten i građani Republike Hrvatske koji na području Općine imaju vikendice i apartmane pozivaju se da s općinskim službama, u slučaju hitnosti kontaktiraju isključivo putem e-mail-a na mail adresu: opcinaprimostenkorona@gmail.com
O navedenoj e-mail adresi obavijestit će se relevantne institucije.

U slučaju odgođenog slanja računa za proteklo razdoblje (komunalna naknada, odvoz smeća, odvodnja i sl.) građanima se neće obračunavati kamata za račune za ispostavljenu uslugu.

Komunalno poduzeće Primošten odvodnja d.o.o. obustavlja svoj rad.

Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. vršit će svoje usluge u smanjenom opsegu (Odvoz smeća vršit će se jedan put tjedno odnosno za mjesto Primošten Dola i Bilo četvrtkom a za Burni i Južni Primošten također jedan put tjedno petkom).

Korisni otpad za Primošten preuzimat će se 1 puta mjesečno svaku treću srijedu u mjesecu za područje Primošten Dolac Bilo a za područje Burnog i Južnog Primoštena korisni otpad će s preuzimati jedna put mjesečno svaki četvrti petak u mjesecu. Pozivaju se građani da dok traje ova mjera savjesno recikliraju otpad odnosno da odbacuju isključivo miješani komunalni otpad.

Narodna knjižnica i čitaonica Dr..Ante Starčević 1912“ obustavlja svoj rad. Knjige koje su ranije preuzete ostaju u posjedu članova dok se zakasnina neće obračunavati.
Korisnici usluge DV Općine Primošten „Bosiljak“ pozivaju se da svoju djecu ne šalju u vrtić dok traje ova mjera. Rad vrtića reducira se na način da se osigurava čuvanje djece čiji roditelji su u javnim službama odnosno poslovima koji su neophodni za ovu situaciju (djeca medicinskog osoblja, policije, zaposlenici apoteka, nužne komunalne djelatnosti, dućani koji dežuraju) mogu ostaviti svoju djecu u vrtiću.

Građanima Općine Primošten i posjetiteljima općine nalaže se:

– zabrana okupljanja većeg broja stanovnika na otvorenom i zatvorenom prostoru
– pridržavanje preporučenih higijenskih mjera i mjera oprez, također nalaže se izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome,
– održavanje higijene okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površine, predmeta i provjetravanje radnog prostora te se isto nalaže svim mještanima općine, ugostiteljskim i drugim objektima
– preporuka je da se rad u kafićima ograniči do 18,00 sati

U zgradi TRN na adresi Sv. Josipa 7., zatvaraju se „Društvene prostorije Općine Primošten“ te se nalaže zabrana svih treninga korisnika udruga i klubova, knjižnica i čitaonica „dok klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg iste koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Primošten da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke, stoji u Odluci koju potpisuje primoštenski načelnik, Stipe Petrina.

D.G.