Ministarstvo mora izdalo smjernice za pomorce, uslijed izvanredne situacije

Foto: Pixabay / Ilustracija

ZAGREB – Uslijed izvanredne situacije nastale kao posljedica COVID-19 pandemije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je donijelo odluku o usvajanju mjera za pomorce koji nisu u mogućnosti obnoviti sve dokumente potrebne za službu na brodovima. 

U tom kontekstu i u svjetlu ove izvanredne situacije koja se može proglasiti višom silom, Ministarstvo je odlučilo odobriti opće produljenje valjanosti osobnih dokumenata pomoraca kako bi im se omogućio zakonit rad.

SVJEDODŽBE O OSNOVNOJ OSPOSOBLJENOSTI I SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Ministarstvo je odlučilo da se hrvatskim svjedodžbama o osnovnoj osposobljenosti (CoC) i svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti (CoP) koje istječu prije 18. lipnja 2020. godine dodjeljuje opće produljenje valjanosti do 3 (tri) mjeseca.

Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.

SVJEDODŽBE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI

Smatrajući ovu situaciju višom silom, u pogledu hrvatskih svjedodžbi o zdravstvenoj sposobnosti, Ministarstvo je odlučilo slijediti odredbe za hitne slučajeve, koje su dopuštene Pravilom I/9 STCW Konvencije, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena i Pravilom 1.2. MLC Konvencije, 2006, kako je izmijenjena i dopunjena. 

Temeljem toga, Ministarstvo dopušta pomorcu da radi bez valjane svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti pod uvjetom da:

  • razdoblje ne prelazi 3 (tri) mjeseca; i
  • pomorac posjeduje isteklu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti od posljednjeg datuma.

OVJERE STRANIH SVJEDODŽBI

Valjanost hrvatskih ovjera biti će vezana uz valjanost nacionalnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) i svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP).

Ako su nacionalne svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti (CoP) obnovljene, biti će moguće podnijeti zahtjev za novu ovjeru Ministarstvu.

Pomorcu će u tom slučaju biti dana Privremena ovjera koja vrijedi do 3 (tri) mjeseca.

Ako administracija koja je izdala nacionalne svjedodžbe o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti (CoP) odabere primjenu općeg produljenja valjanosti nacionalnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP), valjanost hrvatskih ovjera izdanih temeljem trenutnih svjedodžbi o osnovnoj osposobljenosti (CoC) ili svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti (CoP) automatski će se smatrati produljenima u skladu s tim. 

Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.

POMORSKE KNJIŽICE, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORACA

Ministarstvo je odlučilo da se pomorskim knjižicama, odobrenjima za ukrcavanje i identifikacijskim ispravama pomoraca koje istječu prije 18. lipnja 2020. godine dodjeljuje opće produljenje valjanosti do 3 (tri) mjeseca.

Pomorac neće biti u obvezi podnijeti zahtjev.

PRODULJENJE PLOVIDBENE SLUŽBE NAKON ISTEKA UGOVORA O RADU POMORCA

Uslijed poteškoća oko nemogućnosti organiziranja repatrijacije pomoraca, brodari mogu produljiti valjanost ugovora o radu pomorca na najviše 3 (tri) mjeseca, ako je pomorac suglasan sa takvim produljenjem i ako je to u skladu sa primjenjivim kolektivnim ugovorom. 

U ovom slučaju potrebno je zaključiti dodatak ugovora o radu pomorca pod istim uvjetima kao i temeljni ugovor.

IZVJEŠTAVANJE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske će izvijestiti sve zainteresirane organizacije (IMO, ILO, Europsku komisiju i druge) o gore usvojenim mjerama.

Ove Smjernice također će biti objavljene i na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem sljedeće adrese elektroničke pošte: pomorci@pomorstvo.hr izvijestilo je Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture.

I.B.

PROČITAJTE JOŠ:

OBAVIJEST POMORCIMA Promjene pri ukrcaju, iskrcaju i ishođenju svjedodžbi