Vlada odbila sve ponude za izgradnju i korištenje marine u Tisnom

Foto: Općina Tisno / studio Arx

TISNO – Vlada nije prihvatila pristigle ponude za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno.

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske javno objavila namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru u Elektroničkom oglasniku javne nabave, zaprimljene su tri ponude te je 28. srpnja 2017. godine održano njihovo javno otvaranje.

Uvidom u zaprimljene ponude ocijenjeno je da ni jedna ponuda nije u skladu s gospodarskim značajem pomorskog dobra koje je predmet natječaja, a time niti s politikom gospodarskog razvitka.

Budući da su o namjeri davanja koncesije ponuditelji bili izričito upoznati da po objavljenom javnom prikupljanju ponuda Davatelj koncesije ima pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda, donesena je odluka o neprihvaćanju ponuda, pojasnili su u Vladinoj Odluci.

I.B.