SINDIKAT POMORACA: “Kompanija u vlasništvu države vara pomorce!”

Foto: Jadroplov

Sindikat pomoraca Hrvatske objavio je priopćenje u kojem Jadroplov, domaću kompaniji u većinskom vlasništvu države, ozbiljno optužuje da je pronašla način kako prevariti pomorce.

Priopćenje Sindikata pomoraca Hrvatske prenosimo u cijelosti:

“Jadroplov, čija se flota sastoji od M.B. „SOLIN“, M.B. „SVETI DUJAM“, M.B. „PERISTIL“, M.B. „TROGIR“, M.B. „SPLIT“, i M.B. „BENE“ , je osnovao šest offshore kompanija na koje je prepisao vlasništvo brodova te pritom tumači da sam Jadroplov d.d. nema nikakve obveze prema pomorcima zato što Jadroplov d.d. kod potpisivanja ugovora o radu s pomorcima figurira samo kao agent brodovlasnika (iako i dalje u potpunosti kontrolira flotu) .

Slijedom toga, Jadroplov d.d. individualne ugovore o radu pomoraca potpisuje i sklapa s pomorcima „samo kao agent“ u ime i  za račun upisanih vlasnika kao nalogodavatelja te, nastavno na to, tumači da nije i ne može biti odgovoran za obveze svojeg nalogodavatelja iz pojedinačnih Ugovora o zaposlenju, već da su to isključivo offshore tvrtke, nominalni vlasnici brodova u čije ime i za čiji račun je Jadroplov d.d. sklapao pojedinačne ugovore o radu pomoraca.

Da ne bi bilo zabune, u ugovorima zaključenim između registriranih vlasnika gore navedenih brodova i Jadroplov d.d. kao agenta, izričito je ugovoreno da Jadroplov d.d. neće biti odgovoran za posljedice bilo kojih odluka ili postupaka koji proizlaze iz izvršavanja ovlaštenja koja su mu dana predmetnim ugovorima.

Svojim postupcima Jadroplov je prekršio odredbe međunarodne Konvencije o radu pomoraca (MLC 2006. zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama).

Nakon višekratnih oglušivanja na zahtjeve pomoraca i Sindikata pomoraca Hrvatske da isplati ugovorene bonuse po individualnim ugovorima o radu, SPH je bio primoran pokrenuti sudske postupke za naplatu istih, a prema nadležnom ministarstvu SPH je podnio prijavu zbog nepoštivanja odredbi međunarodne Konvencije o radu pomoraca na brodovima koji plove pod hrvatskom zastavom te zatražio žurnu inspekciju spomenutog brodara kako bismo zaštitili interese pomoraca, ali i korektnu provedbu Konvencije o radu pomoraca kao jednog od temeljnih standarda pomorske industrije.”

U više navrata pokušali smo doći do komentara iz Jadroplova, no do zaključenja ovog teksta, nitko nam se na telefone nije javio. Poslali smo i pisani upit za očitovanje predsjedniku uprave, gospodinu Branimiru Kovačiću. Ukoliko ga dobijemo, odgovor ćemo objaviti po primitku.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Vlada blagoslovila kreditno zaduženje Jadroplova kod HBOR-a

Odvratni uvjeti života na Jadroplovovu brodu “MV” Split