Grad Šibenik donio izvanredne privremene mjere za pomoć lokalnom gospodarstvu

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Uz paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije korona virusa koji je prošlog tjedna donijela Vlada Republike Hrvatske , Grad Šibenik je donio dodatne izvanredne privremene mjere za pomoć šibenskom gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta.

Na sastanku gradonačelnika Željka Burića s predsjednikom Obrtničke komore Šibensko-kninske županije Josom Smolićem dogovoreno je sljedeće:

1. Za sveobrtnike i poduzetnike obuhvaćene Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnosti koju je Stožer civilne zaštite RH donio 19.03.2020. Grad Šibenik će im:

– otpisati najama poslovnih prostora u vlasništvu Grada Šibenika

– otpisati najama  javnih površina

– otpisati komunalnu naknadu

– otpisati porez na potrošnju

– otpisati spomeničku rentu ( po odluci nadležnog ministarstva)Dogovoreno je da će  sve navedene obveze Grad Šibenik  otpisivati obrtnicima i poduzetnicima od 1.4. 2020. pa do opoziva Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03.2020.

Što se tiče plaćanja obveze gradskom komunalnom poduzeću za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na današnjem sastanku Obrtničke komore Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika dogovoreno je  da će se pokušati utvrditi model otpisa paušala za one koji trenutačno ne smiju raditi.

2. Za sve ostale obrtnike i poduzetnike kojisada rade ali  u iznimno otežanim  okolnostima  dogovoreno je da će oni sve svoje  obveze najma poslovnog prostora i javne površine, komunalne naknade, spomeničke rente, poreza na potrošnju i usluge komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada Šibenika platiti s odgodom od godine dana.

Nadalje, dogovoreno je da  Grad Šibenik ne pripisuje kamatu na odgođena plaćanja  niti će ići s ovrhama. Osim toga, na sastanku je zaključeno da će se svakodnevno pratiti situacija te po potrebi zajedno donositi nove mjere a sve kako bi opstalo obrtništvo i poduzetništvo u Gradu Šibeniku, a Grad sa svojim službama  i pripadajućim ustanovama koliko je to moguće normalno funkcionirao te mogao biti na usluzi svim svojim građanima.

D.G.