Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti zbog koronavirusa

Foto: Boris Kačan

Europska je komisija prije dva dana objavila prijedlog izmjena uredbe o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Jedna od izmjena odnosi se na i mogućnost provedbe mjere Privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti zbog pandemija COVID-19.

Kako bi se čim prije pomoglo ribarskom sektoru u ovoj krizi, Ministarstvo poljoprivrede će proglasiti sljedeće plaćene privremene obustave:

  • Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – 8. travnja 00:00 – 1. svibnja 00:00 
  • Pridnenim povlačnim mrežama – koćama – 15. travnja 00:00 – 16. svibnja 00:00 

Navedene privremene obustave ribolova provoditi će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentima ribolova plivaricom – srdelarom i pridnenom povlaćnom mrežom – koćom . Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi, a to su: plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenim obustavama, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Ono što je bitno naglasiti, ranije provedene privremene obustave ne računaju se u maksimalno vremensko trajanje koje se je ranije moglo financirati, odnosno oni korisnici koji su iskoristili 6 mjeseci plaćene privremen obustave (plivaričarski riblov), mogu se javiti na ovu mjeru.

Sukladno navedenome, zainteresirani korisnici na mail: eufondovi.ribartvo@mps.hr trebaju poslati obavijest da će sudjelovati u privremenoj obustavi s naznakom segmenta ribolova (plivarice ili koće) i to u slijedećim rokovima:

  • Okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom – obavijest je potrebno poslati najkasnije do 8. travnja
  • Pridnene povlačne mreže – koće – obavijest je potrebno poslati do 14. travnja

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Stiže pomoć hrvatskim ribarima, prerađivačima i školjkarima