Niz izmjena u Pravilniku o ribolovu i uzgoju plavoperajne tune

Foto: Ive Šoša

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede podsjeća da su u Narodnim novinama objavljene izmjene  Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.

Propis uključuje niz dopuna odredbi koje su vezane uz kontrolu i nadzor rada uzgajališta plavoperajne tune te uspostavu sljedivosti tijekom uzgojnog ciklusa. Nadalje, Pravilnik donosi i niz izmjena i dopuna teksta radi dodatnog pojašnjenja pravila vezanih uz ribolov i uzgoj tune. Uvode se i promjene u Geoinformacijskom sustavu ribarstva koje će se početi primjenjivati najkasnije od 1. svibnja.

Također, pravilnik donosi i izmjene u dijelu provedbe Javnog natječaja za dodjelu kvote za ulov plavoperajne tune mrežom plivaricom propisujući dodatne kriterije te se razrađuje mehanizam izdavanja Odobrenja, plaćanja naknade i raspodjele kvote. Predmetni propis donosi iznimku kojom se u 2020. godini neće plaćati naknada za iskorištenu kvotu. Ova se iznimka odnosi na plovila kojima je dodijeljena individualna kvota i s kojima je sklopljen ugovor tijekom 2019. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote možete vidjeti OVDJE.

Izmijenjen i Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Ministarstvo je obavijestilo i na izmjenu Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus). Izmjenama i dopunama Pravilnika ne zadire se u smisao pravilnika već one pridonose poboljšanju provedbe rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, a na osnovu dosadašnjih iskustava u radu s rekreativnim ribolovcima trofejne tune. Predmetni propis stupa na snagu 4. travnja 2020. godine.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) možete vidjeti OVDJE.