Iz Splitsko-dalmatinske županije traže odgodu plaćanja koncesijskih naknada

Foto: Boris Kačan

SPLIT – Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) zatražio je od Ministarstva financija donošenje odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada do 1. rujna 2020. godine zbog krize uzrokovane koronavirusom. Uz to, iz istog razloga, a u skladu sa čl. 22. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Županijskoj skupštini bi predložili, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donošenje odluke o produženju važećih koncesija na godinu ili dvije, ovisno o duljini trajanja pandemije i rezultatima sezone (na dvije godine ukoliko sezona bude lošija od 50%), a naknada od ove godine bi se platila zajedno s naknadom za odobreni produžetak koncesije.

Kako je pojašnjeno, radi se o stalnom (fiksnom) dijelu koncesijske naknade jer je varijabilni ionako vezan uz ostvarene prihode. Štoviše, neće se iz tehničkih razloga moći niti raspisati natječaj za koncesije koje istječu za vrijeme pandemije. 

U obrazloženju zahtjeva, odnosno prijedloga kojeg je pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja uputio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu financija te gradovima i općinama s područja SDŽ, navodi se kako sukladno članku 13. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, po trećina naknade za koncesiju uplaćuje u korist državnog proračuna, proračuna županije te proračuna grada ili općine.

– U ugovorima o koncesiji na pomorskom dobru, gdje je davatelj koncesije Splitsko-dalmatinska županija, definirano je kako je koncesionar stalni dio koncesijske naknade dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine, dok promjenjivi dio koncesijske naknade koncesionar je dužan platiti najkasnije do 1. lipnja tekuće godine po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

S obzirom na gore navedeno, mišljenja smo po pitanju naknade za koncesije na pomorskom dobru da one koje dospijevaju na naplatu za stalni dio do 01. svibnja 2020. godine i za promjenjivi dio do 01. lipnja 2020. godine, treba svakako odgoditi do 01. rujna 2020. godine, a sve u svezi toga kako je prošli tjedan izjavio ministar turizma da možemo očekivati i 90 % lošiju turističku sezonu.

Eventualna smanjenja, otpisi i slično mišljenja smo da trebaju pričekati jesen kad ćemo znati stvarne razmjere loše gospodarske situacije, ističe Čogelja i dodaje kako bi se ovom mjerom dao poticaj za zadržavanje radnih mjesta i rješavanje problema nelikvidnosti onima kojima se poslovna aktivnost smanjuje uslijed epidemije koronavirusa.

– S obzirom na sve navedeno, molim nadležno Ministarstvo financija suglasnost za 1/3 naknade koja je prihod državnog proračuna da dospijeće naknade za koncesije na pomorskom dobru za stalni dio za 2020. godinu i promjenjivi dio za 2019. godinu bude do 01. rujna 2020. godine. Također, molim nadležne jedinice lokalne samouprave suglasnost za 1/3 naknade koja je prihod nadležne jedinice lokalne samouprave da dospijeće naknade za koncesije na pomorskom dobru za stalni dio za 2020. godinu i promjenjivi dio za 2019. godinu bude do 01. rujna 2020. godine, navodi se u dopisu Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

D.G.