Ministarstvo mora riješilo prijepor i izdalo uputu za “183 dana”, radi oslobađanja poreza pomorcima

Foto: Screenshot

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je izdalo Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja ‘183 dana’ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2. Da je ispunio ono što je obećao pomorcima, potvrdio nam je i državni tajnik za more, Josip Bilaver.

Ovo je konačno riješenje. Dok god traje epidemija. A to realno može utjecati i na zbroj dana u ovoj godini i sljedećoj. Idemo i u izmjene Pomorskog zakonika, gdje ćemo to jasno definirati, jer do sada nije nikome pala na pamet ovakva situacija. Ispunili smo obećano, jer sam i najavio da tako mora biti ovaj tjedan – ispričao nam je Josip Bilaver.

Sukladno odredbi članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) član posade broda u međunarodnoj plovidbi bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u nastavku donosi Uputu za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja ‘183 dana’ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca za 2020. godinu vezano za posljedice pandemije uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: COVID-19) na svjetskoj razini i njenog utjecaja na globalno pomorsko gospodarstvo.

Članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji je obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju se i:

1. Dani liječenja

Dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije COVID-19, izolaciji, samoizolaciji ili karanteni sukladno donesenim epidemiološkim mjerama u Republici Hrvatskoj, odnosno temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca ako je liječenje, izolacija, samoizolacija ili karantena obavljena u nekoj drugoj državi.

2. Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga

U dane koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, kao posljedica utjecaja pandemije na svjetsko pomorsko gospodarstvo, priznat će se dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada, od trenutka prekida redovnog rada u 2020. godini ili najranije od 1. siječnja 2020. godine do nastavka redovnog načina rada ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

U smislu ove upute, a u svrhu ostvarivanja prava na priznavanje neostvarenih dana plovidbe i dana putovanja zbog prestanka ugovora o radu, izjednačeni su ugovor o radu koji je sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu (članak 129. stavak 7. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: permanent ugovor) i više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se zasniva radni odnos na istim poslovima (članak 127. stavak 1. Pomorskog zakonika, u daljnjem tekstu: pojedinačni ugovor).

Neostvarenim danima plovidbe i danima putovanja zbog poslovno uvjetovanih razloga smatraju se:

1. dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanaka ugovora o radu ili ne sklapanja novog pojedinačnog ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga;
2. dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja ili nemogućnosti organizacije ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed provedbe epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi na putu od mjesta prebivališta do predviđene luke ukrcaja na brod, zbog čega je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada
.

U svrhu utvrđivanja gore navedenih dana plovidbe i dana putovanja koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, ovisno je li pomorac s poslodavcem sklopio permanentni ugovor ili sklapa više pojedinačnih ugovora, kao i o duljini plovidbene službe pojedinog pomorca, uobičajenim godišnjim rasporedom rada smatrat će se:

– svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem permanent ugovora;

ili

– prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora o radu tijekom 2018. i 2019. godine, u periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u 2020. godini;

ili

– ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora ako se radi o pomorcu koji je tijekom 2018., 2019. i 2020. godine odradio najviše dva pojedinačna ugovora.

Plovidbenom službom smatrat će se i plovidba u svojstvu vježbenika palube, stroja ili elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

3. Dani putovanja

Dani boravka pomoraca na brodu u situacijama kada je nastupio prekid ugovora o radu, a pomorac nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda smatrat će se dodatnim danima putovanja nakon iskrcaja s broda.

D.G.
PROČITAJTE JOŠ: