Foto: Pixabay

Jedna od puzzli slike o hrvatskim poduzetnicima, je i točna informacija o riziku koji preuzimaju na sebe i razini izloženosti koju podnose radi svojih firmi. Na van se najčešće vide prihodi i profiti, ali javnost rijetko ima jasnu percepciju cijelog financijskog modela i čemu je sve potrebno udovoljiti da bi neka firma uspješno funkcionirala. Jedan od zanimljivih kriterija iako donekle kompleksan je i razina zaduženosti koju ima svaki poduzetnik.

Iz udruge Glas poduzetnika su napravili analizu.

– Željeli smo dobiti, pa makar i nesavršenu informaciju o tome segmentu i zbog toga smo ih pitali – Kako bi procijenili razinu zaduženosti svoje firme? Ovo su odgovori koje smo skupili:

Nešto manje od vrlo niskih 8% izjavljuje kako nisu zaduženi i da imaju dovoljno privatne imovine. Dodatnih 18,7% misli da će ako se ova situacija nastavi uskoro biti zaduženi, iako to trenutno nisu. To je segment koji nešto bolje stoji. Pored njih imamo preko 23% poduzetnika koji su srednje zaduženi a obaveze su im u vrijednosti pola imovine, koju su pretežno financirali sami.  Na njih dodajemo još nešto manje od 7% ispitanika koji kažu da su jako zaduženi i da je većina imovine financirana na dug. Uz tih ukupno 30% zaduženih poduzetnika ( u većoj ili manjoj mjeri), imamo i najveću kategoriju od preko 43% ispitanika koja kaže da nisu zaduženi, ali da su za poslovanje firme riskirali gotovu svu privatnu imovinu – poručuju iz Udruge. 

Foto: UGP

Smatramo da ova analiza daje dobra uvid u realno stanje u kojem se poduzetnici nalaze. Njih 43% riskira da ako ova kriza potraje i ne bude kvalitetnih kratkoročnih mjera, ali i dugoročnih promjena koje će olakšati poslovanje, izgube sve što imaju. A 30% već je ozbiljno zaduženo i svaki veći poremećaj i zapreka u poslovanju ih može gurnuti preko ruba. Ti podaci su u skladu sa svim ostalima koji upozoravaju da je već postojeće vrlo teško stanje privatnog sektora, sada još dodatno ugroženo i da će posljedice neadekvatnih reakcija biti, kako bi se neki izrazili – biblijskih razmjera,  napominju iz Udruge.