INA-inoj rafineriji 124,5 tisuće kvadrata pomorskog dobra za 250 tisuća kuna godišnje

Foto: Wikimedia

Vlada je usvojila prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara.

Usvajanjem ove Obavijesti raspisuje se javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru ukupne površine 124.544 m2.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 796,8 milijuna kuna, a dodjeljuje se na vremensko razdoblje od 40 godina (računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji).

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 2,00 kn/m2 zauzetog pomorskog dobra, odnosno 249.088,00 kuna godišnje, dok se početni promjenjivi dio koncesijske naknade obračunava u iznosu od 2% prihoda ponuditelja ostvarenog na koncesioniranom području.

Istaknimo kako su izgradnja i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnja i gospodarsko korištenje pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara sastavni dio projekta ‘Rekonstrukcija INA Rafinerija nafte Rijeka – Izgradnja postrojenja za proizvodnju i preradu nafte – koking kompleks, luka, skladište i transportni sustav za koks u Rafineriji nafte Rijeka, Urinj‘.

INA je sredinom prosinca prošle godine objavila da je donesena konačna investicijska odluka o projektu obrade teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka, ukupan iznos te investicije u modernizaciju riječke rafinerije je oko četiri milijarde kuna, a početak rada tog postrojenja očekuje se u 2023. godini.
D.G.