Ishođenje e-Propusnica pomorcima u međunarodnoj plovidbi

Foto: Pixabay

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavještava sve pomorce u međunarodnoj plovidbi, bez obzira je li njihov brodar, poslodavac ili kompanija hrvatska ili strana pravna osoba, da za potrebe ukrcaja na brod ukoliko je luka ukrcaja različita od mjesta prebivališta ishode propusnicu putem portala e-Propusnice.

Da bi osoba pristupila portalu e-Propusnica preduvjet je da ishodi vjerodajnice za pokretanje usluge e-Građani. Lista svih vjerodajnica koje se mogu koristiti za potrebe registracije možete pronaći OVDJE.

Odobravanje podnesenih zahtjeva u nadležnosti je stožera civilne zaštite, zbog čega se u cilju njihovog bržeg rješavanja, iste preporuča ispuniti na slijedeći način:
– za izdavatelja potrebno je odabrati Stožer civilne zaštite
– polja Razdoblje od i Razdoblje do popunjavaju se tako da se izabere vremenski period u kojem se očekuje polazak na put radi ukrcaja na brod što se može u slučaju provjere potvrditi s aviokartom, nalogom za ukrcaj i sl. Propusnice se izdaju na rok od 1 do maksimalno 14 dana.
– za razlog izdavanja potrebno je odabrati Putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
– u polje Opis razloga unijeti: Pomorac u međunarodnoj plovidbi, samostalni obveznik plaćanja poreza i doprinosa, radi ukrcaja na mb „ime_broda“, zastave „zastava_brod“ u luci „ime_luke_ukrcaja“, „država“. Umjesto teksta između navodnika potrebno je unijeti točne podatke za svaki pojedini ukrcaj.
– u polje Odredište unijeti: „ime_luke_ukrcaja“, „država“
– u polje Napomena relacije unijeti: opis načina dolaska do odredišta uključujući prijevozno sredstvo i sva eventualna međuodredišta (mjesta presjedanja).

U slučaju podnošenja zahtjev za propusnicom zbog drugih razloga poput ishođenja vize, sklapanja ugovora o radu u sjedištu poslodavca, nadzora remontnih radova u brodogradilištu i sl., potrebno je na odgovarajući način prilagoditi popunjavanje polja Opis razloga i Odredište. U ovim slučajevima potrebno je također naznačiti da zahtjev podnosi pomorac u međunarodnoj plovidbi.

Iznimno ukoliko pomorac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti pristupiti portalu e-Propusnice preko sustava e-Građani, zahtjev za izdavanje propusnice može uputiti nadležnom stožeru civilne zaštite korištenjem dosadašnjih kanala predaje zahtjeva za izdavanjem propusnica, poput slanja elektroničke pošte (propusnica@civilna-zastita.hr) ili osobne dostave zahtjeva. U zahtjevu je potrebno navesti sve gore navedene činjenice kao i kod popunjavanja elektronskog zahtjeva, napominju iz Ministarstva mora.

D.G.