Otočni Sabor predlaže Vladi: “Odgodite sezonski cjenik prema otocima za hrvatske građane”

Foto: Morski HR

ZADAR – Vijeće Otočnog Sabora održalo je u subotu on-line sjednicu na kojoj su donijeli prijedlog za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agenciju za obalni linijski pomorski promet da se odgodi donošenje sezonskog cijenika u obalnom linijskom pomorskom prometu za građane Republike Hrvatske.

Otočni Sabor smatra da se u novonastaloj situaciji prouzrokovanoj epidemijom koronavirusa zbog koje je nastala gospodarska i ekonomska kriza, svim hrvatskim građanima omogući dolazak na otoke po sadašnjem zimskom cjeniku.

– Ako znamo da su sezonske cijene i u normalnim ekonomskim uvjetima bile visoke za većinu naših građana, smatramo da bi prihvaćanjem prijedloga pomogli gospodarstvu, a posebno brodarima (koncesionarima na linijama) kojima bi se tako povećao promet u odnosu na sadašnju situaciju – rekao je predsjednik Otočnog sabora, Denis Barić.

D.G.