Spriječene dvije devastacije pomorskog dobra na području Sevida kod Trogira

Foto: SDŽ

SEVID – Da vrijeme socijalnog i fizičkog distanciranja te ostalih restriktivnih mjera uvedenih s ciljem suzbijanja epidemije koronavirusa na području RH bespravni uzurpatori koriste za izvođenje nezakonitih građevinskih radova i devastaciju pomorskog dobra, svjedoči niz prijava takvih nezakonitosti u posljednjih mjesec dana putem online aplikacije na web stranici projekta “Pomorsko je dobro” Splitsko-dalmatinske županije. Posljednja dva takva primjera dogodila su se na području Sevida na moru, predio Plat.

Po zaprimljenim prijavama, suradnjom Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ i Komunalnog redarstva Općine Marina, na teren su upućeni komunalni redari koji su utvrdili da se u oba slučaja radi o bespravnoj gradnji na pomorskom dobru od strane dvaju različitih investitora.

Foto: SDŽ

 

1. Na k.č.z. 20228/6 K.O. Vinišće, u naselju Sevid na moru – predio Plat, utvrđeno je da je investitor iz Splita devastirao pomorsko dobro nezakonitom gradnjom na način da je na pomorskom dobru izgradio betonski plato nepravilnog oblika površine cca 120 m2 kojeg je popločao lomljenim kamenom. Isto tako, izgradio je dva betonska zida u dužini 28 metara, visine do 1 metra i širine 30 centimetara te stepenice koje vode do betonskog platoa uz more. Investitor je vlasnik stambenog objekta na adresi Plat 7, Sevid na moru ispred kojeg objekta se dogodila devastacija pomorskog dobra.

 

2. Na k.č.z. 20228/5 K.O. Vinišće, u naselju Sevid na moru – predio Plat, utvrđeno je da je investitor iz Sinja devastirao pomorsko dobro sanirajući betonski plato koji se uništio djelovanjem mora, a koji su u površini od cca 45 m2 izgradili 2011. godine. Investitor je vlasnik stambenog objekta na adresi Plat 1 ispred kojeg se dogodila devastacija morske obale.

Rezultate očevida, Komunalno redarstvo Općine Marina uputilo je nadležnoj Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na daljnje postupanje.