Foto: Facebook / Jurica Matulić

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke koje se odnose na provedbu mjera prilikom prijevoza putnika brzobrodskih i trajektnih linija tijekom epidemije COVID-19, a donose se radi zaštite putnika i posade. Brzobrodskim i trajektnim linijama trebaju se služiti samo osobe s opravdanim razlogom za putovanje (za sada se ne preporučuju turistička putovanja).

Preporuke za provođenje općih higijenskih mjera

 1. Higijena ruku. Potrebno je redovito održavati higijenu ruku. Kad god je to moguće potrebno je prati ruke sapunom i toplom vodom u trajanju od 20 sekundi. Ako to nije moguće, potrebno je koristiti dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži 70% alkohola. Potrebno je oprati ruke prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama (poslije toaleta, prije jela, poslije brisanja nosa…).
 2. Dezinfekcijsko sredstvo. Pri ulazu u putnički dio trajekta i brzobrodske linije putnicima i posadi treba biti dostupno dezinfekcijsko sredstvo za dezinfekciju ruku, a posada treba osigurati da u toaletima uvijek bude sapuna i papirnatih ubrusa za brisanje ruku.
 3. Fizičko distanciranje. Kako bi se putnike poticalo na pridržavanje svih mjera, treba ih informirati o važnosti održavanja tjelesne udaljenosti od najmanje dva metra jedni od drugih, i u tu se svrhu na vidljivim mjestima preporučuje postavljanje postera s uputama.
 4. Dodirivanje lica. Treba izbjegavati rukama dodirivati oči, usta i nos, jer tim putem virus može ući u tijelo.

Za redovitu dezinfekciju brodova treba nastaviti koristiti dosadašnje preporuke.

Preporuke za rad brzobrodskih linija

 1. Ograničen broj putnika. Ograničiti broj putnika tako da najviše 50 % sjedećih mjesta bude zauzeto na način da se održava propisani razmak, a da nema stajaćih mjesta.
 2. Smanjen kontakt posade s putnicima. Članovi posade brzobrodske linije trebaju izbjegavati bliski kontakt s putnicima i njihovom prtljagom prilikom komunikacije s njima. Potrebno je održavati odgovarajući tjelesni razmak (2 metra) u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Poželjno je da putnik sam rukuje sa svojom prtljagom, no ako član posade stavlja prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.
 3. Higijena putničkog prostora. Potrebno je redovito čistiti i prozračivati unutrašnjost brzobrodske linije prije i nakon vožnje. Pri čišćenju unutrašnjosti putničkog prostora posebnu pažnju treba obratiti na naslone za glavu i ruke putnika, te na često dodirivane površine poput kvaka na vratima. Nakon svake vožnje često dodirivane površine treba prebrisati dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola.
 4. Izoliranje kapetanskog mjesta. Ako već ne postoji, preporučuje se postavljanje fizičke barijere između kapetanskog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ako to nije moguće onda se prvi red sjedala iza kapetana ne koristiti za prijevoz putnika.
 5. Prozračivanje putničkog prostora. Redovito prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima. Za vrijeme vožnje ventilacijom prozračujte unutrašnjost broda. Ako to vremenske prilike i temperatura dopuštaju, otvorite prozore tijekom vožnje. Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih uređaja ili grijanja.
 6. Oboljenje voznog osoblja. Ako članovi posade ili članovi njihove obitelji razviju simptome koji upućuju na COVID-19 – kao što su povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kašalj ili poteškoće s disanjem – oni tada ne idu na posao već odmah obavijeste svog poslodavca.

Preporuke za rad trajektnih linija

 1. Putovanje u osobnim vozilima. Ako je to moguće, putnici tijekom cijele vožnje trebaju ostati u svojim automobilima i ne koristiti putnički sjedeći prostor na trajektu.
 2. Razmak među putnicima. Putnici koji putuju bez automobila trebaju se u putničkom prostoru držati pravilnog razmaka od drugih putnika. Putnički prostor može biti popunjen do najviše 25% sjedećih mjesta.
 3. Smanjen kontakt posade s putnicima. Članovi posade trajekta trebaju izbjegavati bliski kontakt s putnicima i njihovom prtljagom prilikom komunikacije s njima. Potrebno je održavati odgovarajući tjelesni razmak (2 metra) u svakodnevnom društvenom kontaktu s putnicima i drugim osobama. Poželjno je da putnik sam rukuje sa svojom prtljagom, no ako član posade stavlja prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke.
 4. Higijena putničkog prostora. Potrebno je redovito čistiti i prozračivati unutrašnjost trajekta prije i nakon vožnje. Pri čišćenju unutrašnjosti putničkog prostora posebnu pažnju potrebno je obratiti na naslone za glavu i ruke putnika, te na često dodirivane površine, poput kvaka na vratima. Nakon svake vožnje često dodirivane površine treba prebrisati dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola.
 5. Prozračivanje putničkog prostora. Redovito prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima. Za vrijeme vožnje ventilacijom prozračujte unutrašnjost trajekta. Ako to vremenske prilike i temperatura dopuštaju, otvorite prozore tijekom vožnje. Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih uređaja ili grijanja.
 6. Oboljenje voznog osoblja. Ako članovi posade ili članovi njihove obitelji razviju simptome koji upućuju na COVID-19 – kao što su povišena tjelesna temperatura, grlobolja, kašalj ili poteškoće s disanjem – oni tada ne idu na posao već odmah obavijeste svog poslodavca.

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke

 • Preporučeno je da se prije korištenja dezinficijensa, ruke operu sapunom i toplom vodom, posebice kad su vidljivo zaprljane (postupak pranja traje 20 sekundi).
 • U slučaju da nema mogućnosti pranja ruku sapunom i vodom, potrebno ih je dezinficirati dezinficijensom za ruke (pritom je potrebno koristiti dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži 70% alkohola).
 • Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača).
 • Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.
 • Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadređenom radniku u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju, kako bi se osigurao novi.

D.G.