Gradi se luka Drage Dugovača – 280 m nove rive i 76 komunalnih vezova

Foto: ŽLU Zadar

DRAGE – Krajem siječnja 2020. godine započeli su radovi na uređenju obalnog pojasa u luci za javni promet lokalnog značaja Drage Dugovača, koji zajednički provode Županijska lučka uprava Zadar i Općina Pakoštane. Vrijednost projekta izgradnje luke iznosi 24,6 milijuna kuna s PDV-om, a procijenjeno vrijeme izvođenja radova je 15 mjeseci.

Lučko područje u kojem se izvode radovi obuhvaća dio luke za odvijanje javnog pomorskog prometa te dio luke za komunalne vezove.

Dio luke namijenjen za obavljanje linijskog pomorskog prometa (operativni dio luke) predviđen je na sjevernom dijelu uvale. Na spomenutoj poziciji planira se realizacija privezne obale u smjeru sjeverozapad-jugoistok, duljine cca 38,00 m, privezni gat za obostrano pristajanje, kod kojeg je unutrašnja obala duljine 45,00 m te vanjska pristanišna obala. Na predmetnom (operativnom) dijelu luke predviđen je prihvat plovila u javnom putničkom prometu, plovila opskrbe te većih izletničkih plovila.

Na istočnom dijelu uvale, nastavno na dio luke za obavljanje javnog pomorskog prometa (operativni dio luke), planirana je realizacija obale za osiguranje komunalnih vezova. Struktura planiranih komunalnih vezova planirana je na način da se izgradnjom osigura 47 komunalnih vezova za brodice dužine do 8 m, 29 komunalnih vezova za brodice dužine do 9,5 m, odnosno sveukupno 76 komunalnih vezova.

Foto: ŽLU Zadar

Na ovom dijelu, ispod postojeće javne ceste prema moru, planirana je mjesna riva, kao javni prostor od posebnog značaja za mjesto Drage. Ukupna duljina mjesne rive iznosi cca 280 m. Širina hodnog dijela (obalne šetnice) iznosi 3,0 metra, a s istočne strane planiran je i kontinuirani zeleni pojas širine 2,0 metra.

Početak radova se odnosio na strojno uklanjanje postojeće obale i mulova. Nakon uklanjanja postojećih konstrukcija pristupilo se strojnom iskopu rahlog materijala pod morem zajedno sa nasipavanjem kamenim materijalom kao jezgrom novoprojektirane obale.

Stupovi kao konstruktivni elementi nove rive se sastoje od predgotovljenih šupljih blokova, koji se paralelno sa radovima na gradilištu proizvode u odvojenom pogonu. Strojni iskop u rahlom tlu pod morem se izvodi kampadno, a prati ga i strojno uklanjanje matične hridi pod morem na projektiranu dubinu.

Foto: ŽLU Zadar

Izvođač radova je društvo PGP d.o.o. Zagreb, dok uslugu stručnog nadzora građenja vrši društvo STOPOSTOPRIRODNO  d.o.o. Zagreb. Uslugu vođenja projekta gradnje pruža društvo IN-STRIA d.o.o. Zagreb, izvijestili su iz Županijske lučke uprave Zadar.

D.G.