POREČ Grade se sustavi kanalizacijske mreže, pročišćivača i kolektora

Foto: Grad Poreč

POREČ – Dovršavaju se investicije izgradnje kanalizacijske mreže St. Amoroso i podsustava Fuškulin u cesti Fuškulin-Jasenovica na području Poreča. Odvodnja je nastavila s planiranim i ranije ugovorenim investicijama, iako su brojne planirane aktivnosti za ostatak godine privremeno obustavljene zbog mjera štednje za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

U St. Amoroso radovi su počeli početkom travnja, do sad je izvedeno već više od pola ugovorenih radova – dionica od priključka na postojeći kolektor kod hotela Diamant do cijevi ranije položene u trupu državne ceste D75, u ukupnoj dužini 280m, a trenutno se dovršavaju radovi uz samo naselje.

Foto: Grad Poreč

S druge strane, investicija u cesti Fuškulin-Jasenovica obuhvaća izgradnju gravitacijske i tlačne mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda podsustava Fuškulin u ukupnoj dužini od 1.190m. U suradnji s Istarskim vodovodom Buzet, paralelno se gradi i sustav vodoopskrbe za naselja Jasenovica i Fuškulin. Radovi će se dovršiti prije roka – krajem svibnja,a potom slijedi proširenje postojeće prometnice i njeno asfaltiranje.

Istovremeno, napreduje i gradnja prvog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Jug, koji se nalazi blizu naselja Mugeba, odnosno do vodenog parka Aquacolors Poreč.

Foto: Grad Poreč

Budući uređaji Poreč – jug, koji će za pročišćavanje otpadnih voda koristiti najsuvremeniju tehnologiju membranskog bioreaktora, s kapacitetom prihvata i obrade otpadne vode za 48.000 ekvivalent stanovnika. Uređaj se gradi na parceli površine 17.400 kvadratnih metara, a dovršava se izgradnja zgrade predtretmana otpadne vode, zgrade za membransku ultrafiltraciju, upravne zgrada, bazena za biološku obradu otpadne vode, spremnika pročišćene vode, te garaže i parkirališta.

D.G.