POTPORE ZA RIBARSTVO Rok prijave 20. svibnja, a evo tko i pod kojim uvjetima se može prijaviti

Foto: Facebook/Ribarska sloga

Krajem travnja na snagu je stupio paket EU mjera pomoći u sektoru ribarstva i akvakulture, za ublažavanje posljedica pandemije, a u Narodnim novinama br. 53/2020 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Predmet potpore je dodjela državne potpore u ribarstvu u sektoru:

– gospodarskog ribolova na moru – ovlaštenik važeće povlastice za ribolov izdane za ribarsko plovilo koje mora biti u funkciji; u slučaju okružujućih mreža plivarica – srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u tome segmentu ribolova; ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 40 ribolovnih dana ostvarenih u kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine) koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu; ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg provedenih kroz prodajne listove i/ili fiskalne račune u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu (fiskalni računi odnose se isključivo na račune kada su riba i/ili drugi morski organizmi prodani direktno sa plovila krajnjem potrošaču).

– uzgoja školjkaša – ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu

– uzgoja hladnovodnih vrsta riba – ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu

– uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba – ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu

– uzgoja morske ribe – ovlaštenik povlastice/nositelj dozvole za akvakulturu

– prerade proizvoda ribarstva – pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva

– ribarskih zadruga.

Za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti:

 1. a) korisnik na dan 31. prosinca 2019. godine ne smije biti poduzetnik u teškoćama
 2. b) korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2020. godine u odnosu na isto razdoblje u 2018. i/ili 2019. godini
 3. c) iznimno od točke b) ovoga stavka, ukoliko korisnik ne ostvaruje pad prihoda, ali je pogođen djelovanjem COVID-19, ostvaruje pravo na potporu, a navedeno mora potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom kao što su potvrde o otkazivanju narudžbi, nemogućnosti nabave repromaterijala i slično
 • Potpora iznosi jednokratno 4.000,00 kuna po zaposlenom djelatniku.
 • Iznimno za zaposlene djelatnike kod korisnika koji obavlja mali priobalni ribolov te isključivo i jedino uzgoj školjkaša iz članka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika, potpora iznosi jednokratno 6.000,00 kuna.
 • Zaposleni djelatnik mora biti zaposlenik kod korisnika u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.
 • Zaposleni djelatnik iz stavka 3. i 4. ovoga članka podrazumijeva i vlasnika obrta.
 • U slučaju korisnika koji uz sektore iz članka 3. ovoga Pravilnika obavlja djelatnost i u drugim sektorima izvan ribarstva i akvakulture, zaposleni djelatnik iz stavaka 3. i 4. ovoga članka podrazumijeva isključivo onog djelatnika koji u ukupnom radnom vremenu obavlja poslove vezane uz korisnikovu djelatnost ribarstva i akvakulture, a što se potkrjepljuje odgovarajućom dokumentacijom.
 • U slučaju korisnika iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika, član posade koji je zaposlen za obavljanje poslova na ribarskom plovilu koje ne udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika se ne smatra zaposlenim djelatnikom iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.
 • Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 120.000,00 eura.
 • Potpora se dodjeljuje po jednom poduzetniku.

Zahtjev za potporu će biti dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva www.mps.hr/ribarstvo/

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 20. svibnja 2020. godine.

PROČITAJTE JOŠ:

Na snagu stupio paket EU mjera pomoći u sektoru ribarstva i akvakulture, za ublažavanje posljedica pandemije