PRIZEFISH Prekogranična suradnja s Italijom u kreiranju zajedničke ribarstvene politike

Foto: Boris Kačan

Krajem travnja održan je i treći sastanak projektnih partnera na projektu PRIZEFISH- „Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish product“. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine, a završetak je predviđen 30. lipnja 2021. godine.

Ideja projekta PRIZEFISH zasnovana je na prekograničnoj suradnji Italije i Hrvatske i kreiranju zajedničke ribarstvene politike kroz teritorijalne, društveno-ekonomske i razvojne promjene koje će dovesti do dugoročne gospodarske, ekološke i socijalne održivosti. Opći cilj projekta pod vodstvom  Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni, je potaknuti usvajanje inovativnih metoda i tehnologija u ribarstvu, koje će omogućiti stvaranje dodane vrijednosti  proizvodima ribarstva  i pokretanje postupka certificiranja ribljih proizvoda. Zbog trenutne situacije s  pandemijom COVID 19 projektni je sastanak organiziran putem telekonferencije na kojem su sudjelovali predstavnici svih projektnih partnera.

Ukupan proračun projekta je 3,12 milijuna eura. Zadarska županija partner je na projektu s ukupnim proračunom od 349.430,00 eura, od čega se 85 % sufinancira sredstvima ERDF-a.

Ostali partneri s hrvatske strane su; Institut za oceanografiju i ribarstvo (Split), Omega 3 (Kali), RZ Istra (Poreč), Ministarstvo poljoprivrede RH, Javna ustanova RERA S.D. (Split), a s talijanske strane: Nacionalno istraživačko vijeće (Ancona), ASSAM – Agencija za usluge poljoprivrednog sektora regije Marche (Osimo), CESTHA – istraživački centar za očuvanje staništa (Marina di Ravenna), Srednja škola ‘Remo Brindisi’ (Lido degli Estensi, Comacchio), Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku – OGS (Sgonico), O.P.BIVALVIA (Caorle), Regija Emilia Romagna (Bologna).

Tijekom prve godine provedbe projekta u svrhu analize postojećeg stanja, upravljanja i sezonalnosti ribolova provedena je preliminarna analiza stanja ribarstva u Jadranskom moru. Na osnovu dobivenih podataka izrađena su izvješća o mapiranju za Hrvatsku i Italiju. Provedeni su konzultantski sastanci s proizvođačkim organizacijama u obje države. Prikupljena saznanja služit će za izradu preciznih smjernica za razumijevanje zahtjeva za postupak certifikacije i postizanje standarda održivosti čija je izrada planirana za kraj ove godine.

Zadarska županija je protekloj godini u suradnji s organizacijama proizvođača na hrvatskoj strani, Omega3, Istra i O.P.Bivalvia na talijanskoj strani te Ministarstvom poljoprivrede RH izradila izvješće o postojećem stanju prerađivačke industrije ciljanih vrsta riba. Istražen je tržište te su dokumentirana raspoloživa rješenja potrebna za pretvorbu operativnih i proizvodnih linija u smislu poboljšanja i nadogradnje proizvodnih procesa. Predložene su promjene pojedinih operativnih postupaka u manipulaciji ribom od  ulova i iskrcaja na brod te transporta do pogona. Provedene su analize proizvodnih ciklusa za svaku specifičnu preradu odabranih ribljih vrsta.  Nakon probnih testiranja utvrditi će se njihov utjecaj na cijeli sektor ribarstva.

Podizanje kvalitete u pakiranju i proizvodima srdela, kozica, cipala, muzgavaca i školjaka kućica

Odabrane morske vrste na kojima će se raditi na podizanju kvalitete, produljenju trajanja proizvoda (eng. shelf-life), odgovornom odnosu prema resursima i okolišu, podizanju vrijednosti kroz preradu, te specifičnim inovacijama u okviru  pakiranja i promocije su sljedeće: srdele, kozice, muzgavci, cipli, a od školjkaša kućice.

Podizanje kvalitete  proizvoda ribarstva primjenom inovativnih metoda od  samog ulova sitne plave ribe, selekcijom pri izlovu školjkaša kao i primjenom novih metoda u preradi i pakiranju postići će se značajan  pozitivan efekt. Uvođenjem inovativnih metoda i odgovornim ponašanjem  u obavljanju ribolova pozitivno će se utjecati na resurse i doprinijeti boljoj ribolovnoj efikasnosti.

Tijekom 2020. godine organizirati će se sastanci na kojima će sudjelovati predstavnici ribarskih organizacija, predstavnici nacionalne, regionalne i lokalne vlasti te predstavnici nevladinih udruga za zaštitu okoliša. Cilj ovih sastanaka bit će promicanje važnosti procesa ekološkog označavanja koji će potrošače informirati da je proizvod dobiven iz odgovornog ribolova.  Prekograničnom suradnjom projektnih partnera na  radionicama i treninzima te uključivanjem  ostalih  dionika u ribarstvu vršiti će se  razmjena znanja kroz  stručna predavanja o inovativnim tehnologijama u izlovu te preradi ribe i postupku certificiranja. Potaknut će se usvajanje novih metoda ribolova kao i interes za ulazak u postupak certificiranja radi postizanja veće konkurentnosti na europskom tržištu.  U okviru provedbe ovog projekta Zadarska županija će izraditi vodič za provedbu sljedivosti novih ribljih proizvoda.

Kroz primjenu novih metoda prerade proizvoda ribarstva te razvojem novih marketinških prezentacija osigurati će se potencijal za izgradnju eko inovativnih proizvoda. Zadarska županija će uz suradnju projektnih partnera, širiti inovativna znanja i ideje na međunarodnim i tuzemnim manifestacijama i događajima, doznaje se iz Zadarske žuipanije.

D.G.