Oporavilište za bjeloglave supove uz podršku EU fondova želi povećati svoje kapacitete

Foto: Wikimedia

BELI – Javna ustanove Priroda prijavit će projekt „Unaprijeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ na Europski natječaj Unaprijeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Oporavilište, koje se nalazi u sklopu Centra, jedino je registrirano Oporavilište za bjeloglave supove u Republici Hrvatskoj.

U Oporavilište se najčešće primaju mlade jedinke bjeloglavih supova koje su se izlegle na kvarnerskim otočnim liticama, a svoje su prve letove završile neuspjehom, najčešće padom u more. Nakon nekoliko mjeseci boravka u Oporavilištu, mlade se ptice vraćaju u prirodu. Od početka rada Oporavilišta 2016. godine spašeno je ukupno 39 jedinki, od kojih je 24 jedinki do danas po oporavku pušteno natrag u prirodu, što je značajan broj uzme li se u obzir da je brojnost hrvatske populacije bjeloglavih supova oko stotinjak gnijezdećih parova.

Kako bi se unaprijedili uvjeti za smještaj, zbrinjavanje i oporavak jedinki u Oporavilištu, Ustanova je započela pripremati projektnu dokumentaciju još krajem 2018. godine sukladno najavljenom pozivu od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Projektna dokumentacija za adaptaciju pomoćne građevine koja se uređuje u prostore za intenzivni oporavak, skrb i obradu, izrađena je u cijelosti sredinom travnja 2020. godine. Navedena dokumentacija obuhvaća adaptaciju postojeće građevine u prihvatnu sobu za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, uređenje prostora za izolaciju supova te manjeg skladišnog prostora. Budući da se radi o adaptaciji postojeće građevine, za navedene radove nije potrebno ishoditi dodatne dozvole.

Cilj projekta je unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta Beli, kroz projekt će se urediti i opremiti mali ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, u okviru projekta nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti.

Predviđeno trajanje projekta iznosi 18 mjeseci, a procijenjena vrijednost iznosi 880.000,00 kuna. Iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta odnosno 748.000,00 kuna dok je udio vlastitih sredstava Ustanove 15posto, odnosno 132.000,00 kuna.

Javna ustanova „Priroda“ 2014. godine uz podršku Primorsko-goranske županije, preuzela je projekt ponovne uspostave Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli. Od samog početka provedbe do danas potpuno je preuređena zgrada bivše područne osnovne škole. U prizemlju su osmišljena i realizirana dva interaktivna postava, na katu zgrade i potkrovlju uređena je multifunkcionalna dvorana za provedbu edukativnih tematskih radionica ili predavanja dok je za najmlađe u potkrovlju opremljena i „Sovina čitaonica“. Također su uređeni smještajni kapaciteti za devet osoba, suradnike različitih profila (znanstvenici i volonteri). Kako ističu u JU Priroda projekt „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ predstavlja jedinstvenu priliku i mogućnost budući da će doprinijeti osiguranju odgovarajućeg smještaja i skrbi za jedinke bjeloglavih supova koje se zbrinjavaju u Oporavilištu, čime će se omogućiti nastavak aktivne zaštite bjeloglavih supova, strogo zaštićene NATURA 2000 vrste.