Butković nabrojao Piculi što je sve napravljeno za poboljšanje statusa hrvatskih pomoraca

Foto: Marko Prpic / PIXSELL / EU2020HR / MMPI

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odgovorio je našem europarlamentarcu Toninu Piculi na dopis s kraja travnja koji se tiče problema pomoraca u međunarodnoj plovidbi kao posljedica aktualne epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Odgovor ministra Olega Butkovića prenosimo u cijelosti:

“Dopustite da Vas u nastavku izvijestimo o svim mjerama, smjernicama i preporukama koje su u tom smislu dosad usvojene od strane ovog Ministarstva, a kojima se direktno utječe na poboljšanje statusa hrvatskih pomoraca.

1. Dana 11. ožujka 2020. godine održan je sastanak sa reprezentativnim socijalnim partnerima (Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum, CROSMA — Udruga hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca, Sindikat pomoraca Hrvatske) temeljem kojih zaključaka je izrađena i Obavijest za pomorce o slijedećem:

Kod dolaska u hrvatske luke i odlaska iz hrvatskih luka primjenjuju se standardi usvojeni od strane Stožera civilne zaštite i jednaki su za hrvatske pomorce kao i za sve druge gradane Republike Hrvatske i koordinaciju gradana u tom smislu obavljaju nadležna državna tijela (granična policija, sanitarna inspekcija i dr.)  u cilju iznalaženja odgovarajućeg rješenja na dobrobit svih hrvatskih pomoraca, uključujući obveze koje proizlaze iz Pomorskog zakonika, nastavit će se intenzivni razgovori sa svim socijalnim partnerima i drugim nadležnim institucijama — koji su u međuvremenu i usuglašeni, te je u tom pogledu dana 24. travnja 2020. godine usvojena Uputa za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrdivanja „183 dana ” radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-C0V-2.

U pogledu obvezne prijave podataka o plovidbenoj službi na lučku kapetaniju, prolongira se rok od 10 dana za prijavu na ukupno 24 dana, neovisno o tome je li pomorac upućen u neki oblik izolacije, karantene ili je u potpunosti zdrav.

2, Dana 16. ožujka 2020. godine izdane su Preporuke građanima i gospodarskim subjektima u pogledu preventivnih mjera zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom  (COVID-19) kojima su pored ostalih mjera dane i odgovarajuće smjernice o nastavku provedbe prijave ukrcaja i iskrcaja pomoraca/brodaraca u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, te ishođenju svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca i brodaraca, vodeći računa o zaštiti kako pomoraca, tako i djelatnika lučkih kapetanija, koji provode navedene poslovne procese.

3. Dana 18. ožujka 2020. godine usvojene su Smjernice o izvanrednim mjerama za pomorce, kojima se produljila valjanost svih svjedodžbi o osposobljenosti i ostalih dokumenata pomoraca potrebnih za obavljanje plovidbene službe na brodu.

Sličnu mjeru usvojile su i druge države potpisnice STCW Konvencije i države članice Europske unije, s obzirom da je Međunarodna pomorska organizacija i Europska komisija (DG MOVE) dala preporuku da bi se trebalo pristupiti usvajanju izvanrednih mjera primjenjujući sva raspoložila pragmatična rješenja koja ne ugrožavaju sigurnost plovidbe.

Mjere su takoder usvojene nakon izvršenih konzultacija sa reprezentativnim socijalnim partnerima, te smo o istima izvijestili i sve nadležne međunarodne institucije (Međunarodnu pomorsko organizaciju, Međunarodnu organizacija rada, Europsku komisiju, Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i dr.).

4. U odnosu na pristajanje brodova u hrvatske luke, pri čemu valja napomenuti da Republika Hrvatska dosad uglavnom nije bila „home port” za brodove u međunarodnoj plovidbi, a na kojima bi se pored ostalih radnji vršila i smjena pomoraca, Stožer civilne zaštite je dana 19. ožujka 2020. godine usvojio Odluku  o međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutamje plovidbe u Republici Hrvatskoj, a iz koje primjene su izuzeti:

svi brodovi hrvatske državne pripadnosti  svi brodovi koji u Republiku Hrvatsku uplovljavaju radu prijevoza roba  putnički brodovi bez putnika koju u Republiku Hrvatsku uplovljavaju radi raspreme (privremenog mirovanja) u hrvatskim lukama  svi brodovi koji uplovljavaju u brodogradilišta radi remonta ili popravka.

Predmetna Odluka bila je na snazi u razdoblju od 19. ožujka 2020. do 19. travnja 2020. godine, te je primjena iste produljena do 18. svibnja 2020. godine izmjenama        Odluke.

5. Nakon izvršenih konzultacija s reprezentativnim socijalnim partnerima, pokrenut je postupak razmatranja izmjena mjera Stožera civilne zaštite u odnosu na postupanje s hrvatskim pomorcima u međunarodnoj plovidbi glede izdavanja propusnica za potrebe odlaska na brod radi ukrcaja, te je u tom smislu dana 21. travnja 2020. godine objavljena Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi / Coronavirus (COVID-19) za ishođenje ePropusnica, kojom je dana uputa na koji način pomorci u međunarodnoj plovidbi mogu ishoditi propusnicu putem portala e-Propusnice.

6. Na tragu mnogobrojnih upita pomoraca u međunarodnoj plovidbi glede provedbe odredbi Pomorskog zakonika, te nakon konzultacija sa reprezentativnim socijalnim partnerima, dana 24. travnja 2020. godine usvojena je Uputa za utvrđivanje „ 183 dana” radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca za vrijeme trajanja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 kojom je pomorcima u međunarodnoj plovidbi, obveznicima poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenim po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi, dan model za utvrđivanje „183 dana” u skladu sa odredbama Pomorskog zakonika.

7. Radi sve većeg broja upita glede mogućnosti za testiranje pomoraca u međunarodnoj plovidbi, te trenutno važećih zahtjeva mnogih stranih brodara da isti prije ukrcaja imaju negativan test na COVID-19 izraden PCR metodom, ovo Ministarstvo je uputilo inicijativu Stožeru civilne zaštite kojim smo zatražili da se razmotri i eventualno odobri mogućnost testiranja pomoraca prije odlaska na brod, kako bismo izbjegli daljnje nemogućnosti ukrcaja hrvatskih pomoraca na brodove u međunarodnoj plovidbi, a posljedično i njihov gubitak posla.

Dana 23. travnja 2020. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao je svoje odobrenje za obavljanje takvog testiranja za hrvatske pomorce, a isti dopis je dostupan na slijedećoj poveznici.

8. Dana 5. svibnja 2020. godine objavljene su nove Preporuke građanima i gospodarskim subjektima — Preventivne mjere zaštite od bolesti uzrokovane koronavirusom kojima su u skladu sa odlukama Vlade Republike Hrvatske glede popuštanja mjera koje utječu na gradane i gospodarske subjekte, dane nove preporuke u odnosu na poslovne procese koji se primjenjuju u ovom Ministarstvu, uključujući i one za pomorce.

Dopustite da Vas takoder izvijestimo i o tome kako Republika Hrvatska ima gotovo 16000 pomoraca koji su zaposleni na zahtjevom svjetskom tržištu rada i na koje je ova globalna kriza direktno utjecala.

Osim što su trostruko smanjene smjene pomoraca u odnosu na ista razdoblja u prošlim godinama, oni koji i uspiju ostvariti ukrcaj odnosno iskrcaj, suočeni su sa nizom popratnih poteškoća glede provedbe samog postupka smjena pomoraca.

Vlada Republike Hrvatske, pa tako i ovo Ministarstvo čini sve da bi se omogućile smjene pomoraca i njihova redovna repatrijacija. Međutim, pomoć našim pomorcima ne ovisi samo o našim željama, već i o mjerama zaštite od COVID-19 koje se provode u državama gdje je planirana smjena pomoraca, te objektivnim mogućnostima organizacije putovanja za Hrvatsku.

U tom smislu, Republika Hrvatska usko surađuje i redovito se konzultira sa Europskom komisijom kako bi se što prije normalizirala situacija sa smjenama posada na brodovima, koja ne pogađa samo hrvatske pomorce, već je globalni problem.

Uvažavajući svakodnevne napore Stožera civilne zaštite u borbi protiv epidemije COVID-19 i pravovremeno usvajanje mjera za suzbijanje istih na području Republike Hrvatske, a primjenjujući i dosad usvojene preporuke od strane Međunarodne pomorske organizacije i Europske komisije, ovo Ministarstvo će i dalje ustrajati, kao što je to bio slučaj i dosad, na usvajanju svih daljnjih nužnih smjernica kojima bi se dodatno osnažio položaj hrvatskih pomoraca u ova krizna i izazovna vremena.

Pomorskim prometom odvija se gotovo 90% ukupnog svjetskog prometa roba, te je uloga pomoraca u tome od nemjerljive važnosti. Sigurnost plovidbe čini jedan od najvažnijih prioriteta ovog Ministarstva, te ćemo u tom smislu i nastaviti jačati mehanizme u provedbi mjera kojima želimo dodatno zaštiti hrvatske pomorce.

Ponosni smo što su naši pomorci poznati i priznati u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda”, a takav status svakako želimo zadržati i u budućnosti, stoji u odgovoru ministra mora Olega Butkovića, eurozastupniku Toninu Piculi.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Kapetani u pismu Butkoviću: “Iskoristite predsjedanje EU i nađite rješenje za transfere pomoraca”