Foto: Pixabay

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je izdao javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima.

Fond će sufinancirati sredstva kako bi pomogla jedinicama lokalne samouprave u nabavci komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima. U cilju je odvojeno sakupljanje otpada koje bi uključivalo i posebne kategorije otpada u svrhu prijevoza istog s otoka na kopno, javlja Pokret otoka. Tako bi se smanjio udio biorazgradivog otpada u miješanom otpadu i rasteretio prijevoz s otoka. Svrha cijelog poziva je kvalitetniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom na otocima u skladu s načelom održivog razvoja, zaštite okoliša i javnog interesa.

Pravo na korištenje sredstava iz fonda imaju isključivo jedinice lokalne samouprave koje imaju sjedište u RH; kojima administrativno pripadaju otoci s kojih prevoze otpad. One koje nemaju dugovanja prema fondu ili RH. Ostale pročitajte u službenom javnom pozivu. Dokument možete naći na dnu članka

Ostvariti se može maksimalno 60% opravdanih troškova ili do 270.000 kn. A JLS može dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje.
Sredstva će biti osigurana Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, te iznosi 8.900.000 kn

Obavijesti o zatvaranju javnog poziva i iskorištenosti iznosa možete pogledati na POVEZNICI kao i ostale informacije.

Rok za prijavu je do kraja ove godine tj. 31.12.2020 ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava.