Općina Murter-Kornati donijela set mjera pomoći gospodarstvu

Foto: Boris Kačan

MURTER – Općina Murter-Kornati je zbog situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 donijela set mjera pomoći gospodarstvu Općine.

MJERE ZA PODUZETNIKE

A) POTPUNO I DJELOMIČNO OSLOBOĐENJE UGOSTITELJA PLAĆANJA POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Ugostitelji će Rješenjem o razrezu poreza na korištenje javnih površina („štekata“) u 2020. godini biti oslobođeni za predsezonu 2020. godine 100%, a sezonu i posezonu 2020. godine biti će djelomično oslobođeni za 25%.

B) POTPUNO I DJELOMIČNO OSLOBOĐENJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

ZA 2. TROMJESEČJE onima koji su bili ograničeni u radu ili su morali obustaviti rad zbog

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja Načelnik Općine Murter-Kornati će Općinskom vijeću Općine Murter-Kornati predložiti na idućoj sjednici da donesu dopunu Odluke o komunalnoj naknadi kako bi pomogli  onima koji su bili ograničeni u radu ili su morali obustaviti rad zbog Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničenja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja. Dakle, ukoliko Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati usvoji odredbu koju će Načelnik predložiti, ona će utjecati na račune za 2. tromjesečje za komunalnu naknadu za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

Na primjer navedenom Odlukom Stožera obustavljen je rad ugostiteljskih objekata, objekta uslužnih djelatnosti kojima se ostvaruju bliski kontakti s klijentima stoga bi ti objekti bili oslobođeni 100% plaćanja komunalne naknade za 2. tromjesečje, a na primjer prodavaonice prehrambenih artikala koje su bile ograničene bi bile oslobođene 50% plaćanja komunalne naknade za 2. tromjesečje.

MJERE ZA PRIVATNE I POSLOVNE SUBJEKTE

C) Općina Murter-Kornati u 2020. godini NEĆE POKRETATI POSTUPKE PRISILNE

NAPLATE za potraživanja dospjela u periodu izvanrednih okolnosti

D) Općina Murter-Kornati NEĆE ZADUŽIVATI ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE za

dospjela nenaplaćena potraživanja u periodu izvanrednih okolnosti

DRUGE MJERE

E) OPĆINA MURTER-KORNATI ĆE SMANJITI OPĆINSKE RASHODE

Primjeri: – smanjenje plaća službenicima i namještenici Općine za 20% za period svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine, – Načelnik će predložiti Općinskom vijeću smanjenje plaće dužnosnicima tj. Načelniku i Zamjenici Načelnika za 30% i to smanjenjem koeficijenta za period svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine, – sklopljeni su aneksi ugovora sa medijima u cilju smanjenja naknada, – revidiranje svih ugovora sklopljenih s Općinom (sklapanje aneksa i raskidanje ugovora), – smanjenje troškova reprezentacije, troškova manifestacija i dr.

Svim građanima na raspolaganju stoje i ranije predviđene mogućnosti odgoda, obročnog plaćanja te drugi instituti propisani zakonom.

D.G.