Grad Split štekatima, kioscima i štandovima obustavlja naplatu javnih površina

Foto: Screenshot

SPLIT – Radi ublažavanje negativnog efekta koronavirusa (COVID 19) na gospodarstvo za djelatnost ugostiteljstvo (kategorija zakupnika: štekati i kiosci) i trgovina (prodaja na štandovima), temeljem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Gradsko vijeće Grada Splita na 33. sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine na prijedlog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare donijelo je Odluku o dopuni Odluke davanju u zakup javnih površina u vlasništvu Grada Splita za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr. kojom se omogućava privremena obustava naplate zakupnine za vrijeme trajanja zabrane rada, a za što gradonačelnik donosi Zaključak o privremenoj obustavi naplate zakupnine.

Poslovni subjekti ne trebaju podnositi zahtjeve za privremenu obustavu, već će gradske službe na temelju postojeće baze podataka, iste osloboditi plaćanja.

Nadalje, subjekti koji imaju pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade te naknade za koncesiju, prema Odluci o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (Službeni glasnik 18/20 i 22/20) te prema Odluci o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik 18/20 i 22/20) moraju podnijeti Zahtjev za oslobađanje plaćanja uslijed posebnih okolnosti, koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Splita.

Svim obveznicima plaćanja spomeničke rente Odlukom o obustavi plaćanja spomeničke rente Ministarstva kulture naplata se izravno obustavlja na razdoblje od dva mjeseca.

D.G.