Foto: Pixabay

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za kupanje u moru i kopnenim površinskim vodama te preporuke za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova.

Što se tiče kupanja u moru, vrijede opće preporuke. To su da obavijesti moraju biti vidljive.

Vidljive obavijesti i informiranje gostiju

Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetitelji, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru.

Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetitelje podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih općih mjera.

Maksimalan broj osoba u prostorima

Za prostore morskih i slatkovodnih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora.

Fizička udaljenost

Za sve posjetitelje i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metra. Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve površine morskih i slatkovodnih kupališta (vodene površine, plaže te prostore gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi).

Dezinfekcija ruku

Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 posto ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Ležaljke

Koncesionar treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere) te dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi. Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je također potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada

U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Korištenje vode

Prilikom boravka u moru ili vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova

Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekcija sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istodobno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

Prostori za usluživanje hrane i piće i trgovački sadržaji na morskim i slatkovodnim kupalištima

Ugostiteljski objekti

Upute za ugostiteljske objekte dostupne su na mrežnoj stranici HZJZ-a.

Redoviti monitoring vode za rekreaciju: Monitoring provode djelatnici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji sukladno Planu i programu monitoringa morskih plaža i kopnenih kupališta.

Djelatnici laboratorija koji provode uzorkovanje i analizu voda trebaju se pridržavati uobičajenih mjera zaštite i sigurnosti prilikom provedbe uzorkovanja i analiza, poštivajući pravila struke, opće mjere zaštite te opće preporuke o držanju fizičke distance i osobne higijene.

Što se tiče kupališta na bazenima i vodenih parkova, vrijede ista pravila što se tiče distance od metar i pol, te 15 osoba na sto kvadrata neto površine, uključujući i bazene. Mjere higijene također se provode po istom principu. Bazeni se moraju klorirati po već propisanim preporukama, a klimatizacijski uređaji moraju biti apsolutno ispravni, s redovitom provjerom filtera i mora se pratiti pravilno stanje obnove zraka u zatvorenim prostorima. Naravno, dezinfekcijska sredstva i sapun, standardna je oprema koja mora biti dostupna.

Što se tiče ugostiteljskih objekata unutar kupališta, oni se moraju pridržavati ranije objavljenih preporuka.

Sami kupači, prije ulaska u bazen obavezno se moraju otuširati i proći kroz predbazen gdje će oprati noge u hiperkloriranoj void koja sadrži i dezinfekcijsko sredstvo. Maksimalan broj osoba u bazenu mora osiguravati razmak od 1.5 metra između korisnika, a ukoliko je riječ o bazenu u kojem je pojačana aktivnost, tada bi se broj osoba trebao smanjiti.

Zaposlenici se moraju držati propisanih mjera, od svakodnevnog mjerenja temperature do prijave bilo kakvog znaka bolesti. Također, nadređeni im moraju osigurati edukaciju, odnosno upoznati ih s novim pravilima ponašanja. Preporuka HZJZ-a odnosi se i na radno vrijeme, tako da predlažu dvosmjenski rad. Dakle, ukoliko je moguće radilo bi se u dvije smjene sa sat vremena pauze kako bi se provelo temeljito čišćenje i dezinfekcija.

Vraćanjem bazena u funkciju počinju i treninzi u bazenima, od plivanja, vaterpola, skokova u vodu…

Oni su također dužni pridržavati se svih higijenskih mjera. Sportaši bi u bazenu trebali održavati fizičku distancu od sedam metara.

D.G.

PROČITAJTE JOŠ:

U 24 sata osam novozaraženih – Stožer odgovorio o preporukama i ograničenjima za plaže