PAG Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“

Foto: Grad Pag

PAG – U uredu gradonačelnika Paga Ante Fabijanića održan je sastanak oko uređenja poučne staze rezervata šumske vegetacije Dubrava-Hanzina za koju je Javna ustanova Natura-Jadera osigurala sredstva u iznosu od  656.625,00 kn kroz Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Trajanje projekta je dvije godine s time da je predviđeni početak lipanj 2020., a planirani završetak svibanj 2022. godine.

Glavni cilj projekta je uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“  u gradu Pagu te educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.

 

Uspostavom i uređenjem poučne staze krajnji korisnici će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla, zaštite vode i zraka – šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka. Edukacijom i informiranjem krajnjih korisnika indirektno će se utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000. Provedbom ulaganja, rekreacijske turističke i zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije stanovnicima i posjetiteljima, što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Realizacija ovog projekta istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, a u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“. 

Šuma hrasta medunca i bijeloga graba u posebnom rezervatu Dubrava Hanzine jedina je listopadna šuma na otoku Pagu. U visinskoj zonaciji takav tip šuma razvija se iznad crnikovih šuma na visini od 400 m n.m., u obalnom dijelu može se naći i na visini od 900 m n. m., a ovdje se spušta skroz do mora. Ime Dubrava označava šumu, ponajprije hrastovu, jer je dub (hrast) sveto drvo posvećeno staroslavenskom bogu Perunu. Rezervat obuhvaća obalni pojas površine 28,45 ha s obje strane stare ceste Pag-Novalja u duljini 2 km.

Foto: Grad Pag

Ovim zaštićenim područjem upravlja Javna ustanova Natura Jadera. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Zbog već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza se planira opremiti klupama za odmor, edukacijsko – informativnim pločama i vidikovcem – platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bi minimalizirali i zaustavili daljnje probijanje „divljih puteva“. 

Damir Perić, ravnatelj JU Natura-Jadera izvijestio je da je projekt prihvaćen i odobren te da uskoro slijedi zakonska procedura javne nabave, odabira izvođača i sl. Također, zahvalio se na dosadašnjoj dobroj suradnji Natura-Jadere, Grada Paga i Turističke zajednice Grada Paga. Ante Fabijanić, gradonačelnik Grada Paga izrazio je zadovoljstvo što će projektna sredstva uložiti u ovaj vrijedni i zaštićeni prostor šumskog rezervata koji će značajno obogatiti turističku ponudu i omogućiti posjetiteljima da uživaju u ovom jedinstvenom području. Dogovorena je daljnja dobra suradnja u provođenju ovog projekta te su date smjernice za još nekoliko aktivnosti koje bi se u budućnosti mogle prijaviti na različite natječaje.  

D.G.