Nakon žalbe, nastavlja se postupak natječaja za brzobrodsku liniju Žirje-Kaprije-Šibenik

Foto: G&V Line

ŽIRJE/KAPRIJE/ŠIBENIK – Postupak natječaja za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno se nastavlja. Novi rok za dostavu ponuda je 17. lipnja 2020. godine u 10:00 sati, a u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dostupna je i izmijenjena dokumentacija za nadmetanje.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je na svojim službenim stranicama objavila rješenje doneseno povodom žalbe izjavljene na dokumentaciju o nabavi, čime su stvoreni uvjeti za nastavak postupka. Postupivši po predmetnom rješenju, Agencija za obalni linijski pomorski promet u dokumentaciji za nadmetanje izmijenila je razdoblje trajanja usluge te produljila rok za dostavu ponuda.

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (Ispravak) objavljena je dana 20. svibnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 17. lipnja 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Iz Agencije za obalni linijski pomorski promet napominju ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan OVDJE.

D.G.