Za pomorstvo i ribarstvo iz EU, najviše novca povukla Zadarska županija

Foto: Boris Kačan

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je nedavno izvještaj o iskorištenosti EU fondova u posljednje tri godine po županijama.

Lani su tako, izuzme li se Grad Zagreb, unutar Operativnog programa konkurentnost i kohezija najviše sredstava ugovorile Splitsko-dalmatinska i Osječko-baranjska županija, unutar programa učinkoviti ljudski potencijali Šibensko-kninska i Osječko-baranjska županija, koja je opet vodeća i po ugovorenim sredstvima unutar programa ruralnog razvoja, a unutar programa pomorstvo i ribarstvo najviše su EU novca ugovorile Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija.

Aplikacija Otvoreni proračun Hrvatske zajednice županija pokazuje pak da su ove godine najviše sredstava predvidjele u proračunu za EU projekte Varaždinska, Osječko-baranjska, Bjelovarsko-bilogorska i Zadarska županija.

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo po iznosima ugovorenih bespovratnih sredstava u 2019. godini Zadarska županija ugovorila je 51,3 milijuna kuna, javlja servis Župan.hr, a slijede Primorsko-goranska županija koja je ugovorila bespovratna sredstva u iznosu od 15,2 milijuna, Splitsko-dalmatinska 14,8 milijuna, Istarska 10,2 milijuna i Grad Zagreb 6,1 milijun kuna.

Zadarska županija                             51.360.931
Primorsko-goranska županija           15.259.914
Splitsko-dalmatinska županija          14.814.077
Istarska županija                               10.192.901
Grad Zagreb                                        6.163.237
Dubrovačko-neretvanska županija    4.016.885

Godine 2018. Grad Zagreb ugovorio je najviše bespovratnih sredstava u iznosu od 154,2 milijuna te Zadarska županija s oko 153,3 milijuna kuna.

Kroz OPPR u 2017. godini najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava imala je Zadarska županija s 216,7 milijuna kuna te Primorsko-goranska županija s ugovorenih 94,9 milijuna kuna.

Zadarska županija je ugovorila unutar tog programa najviše sredstava i u trogodišnjem razdoblju, a slijedi Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Najviši iznos ugovorenih bespovratnih sredstava bio je u 2017. godini kada su sve županije ukupno ugovorile 666.456.821 kuna, stoji u izvještaju servisa Župan.hr.

I.B.