Šibensko-kninska županija je u 2019. godini zaradila 233 milijuna kuna u lukama nautičkog turizma

Foto: Boris Kačan

ŠIBENIK – Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupno ostvaren prihod luka nautičkog turizma u 2019. iznosio je 918 milijuna kuna. Od toga je 652 milijuna kuna bilo ostvareno od iznajmljivanja vezova, što je 71,0% od ukupno ostvarenog prihoda. U odnosu na 2018., ukupan prihod porastao je za 7,2%, a prihod od iznajmljivanja vezova za 5,4%. Najveći prihod ostvarile su Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija.

Promatrano po jadranskim županijama, najveći prihod u lukama nautičkog turizma u 2019. ostvarila je Šibensko-kninska županija – 233 milijuna kuna, što je 25,4% od ukupno ostvarenih prihoda luka nautičkog turizma. U odnosu na 2018. ostvaren je porast prihoda luka nautičkog turizma za 3,5% u toj županiji. S prihodima od 207 milijuna kuna slijede luke nautičkog turizma u Splitsko- -dalmatinskoj županiji, koje su u odnosu na 2018. ostvarile porast prihoda za 4,6%, podaci su objavljeni na stranici župan.hr

U 2019. Šibensko-kninska županija imala je najviše plovila na stalnom vezu u moru, i to 2 898 plovila, što je 24% od ukupnog broja plovila na stalnom vezu u moru. U odnosu na 2018. ostvaren je porast broja plovila na stalnom vezu u ŠKŽ za 3 %, javlja ŠibenikIN.

Nadalje, U 2019. najviše plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru bilo je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, i to 55 343 plovila, što je 27,3% od ukupnog broja plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru. U odnosu na 2018. ostvaren je blag porast broja plovila u tranzitu u SDŽ za 0,6%.

U lukama nautičkog turizma 31. prosinca 2019. na stalnom vezu bilo je 14 249 plovila, što je za 4,6% više nego 31. prosinca 2018. Vezom u moru služilo se 84,9% plovila, a samo mjestom na kopnu 15,1% plovila. Prema vrsti plovila na stalnom vezu u moru najviše je bilo jahti na jedra (49,0%), slijede motorne jahte (46,4%) te ostala plovila (4,6%).  Najviše plovila na stalnom vezu bilo je pod zastavom Hrvatske, i to 44,1%. Slijede plovila pod zastavom Austrije (15,6%), Njemačke (15,5%), Slovenije (5,0%) te Italije (3,8%).

U 2019. u lukama nautičkog turizma bilo je 204 858 plovila u tranzitu, što je porast broja plovila za 5,5% u odnosu na 2018.  Prema vrsti plovila u tranzitu za koja je korišten vez u moru, najviše je bilo jahti na jedra (64,9%), slijede motorne jahte (29,1%) te ostala plovila (6,0%). U 2019. najviše plovila u tranzitu bilo je iz Hrvatske (47,8%), Italije (14,1%), Njemačke (12,2%), Austrije (7,0%) i Slovenije (4,1%), što čini 85,2% plovila od ukupnog broja plovila u tranzitu.