Sad, kad turista nema, obznanjeno: “Fekalije u Dubrovniku puštaju iz hotela Libertas”

Foto: Wikimedia

DUBROVNIK – Iako ove godine nema ni turista, ni kruzera, ni charter plovila more ispred Dubrovnika je prošlog tjedna bilo šporko. Iz Vodovoda su kazali kako su imali radove održavanja na ispustu ispod Petke, te da su morali pustiti u more određenu prljavštinu tijekom radova, ali kako je za Dubrovački dnevnik kazao direktor Vodovoda Lukša Matušić radovi su gotovi, i Petka ne bi treba biti problem.

– U posljednjih desetak dana puhalo je jako jugo i može biti da je ono krivac za nanose prljavštine – kazao je Lukša Matušić.

More je prošle godine bilo gotovo posvuda šporko, ali najgore je bilo na potezu od Petke do Danača. Situacija je bila toliko loša da su Dančari organizirali potpisivanje peticije u kojoj su tražili da se otkrije krivac za onečišćavanje mora, a, među ostalima, prstom su upirali u Hotel Libertas.

Dubrovački dnevnik poslao je upit Državnom inspektoratu, jesu li u posljednjih nekoliko godina provjeravali otpadne vode Hotela Libertas za kojeg mnogi tvrde da bi mogao biti krivac za šporko more na Boninovu i Dančama? U odgovoru stoji da su prošle godine tri puta dolazili u Hotel Libertas na prijavu građana o prljavom moru. Dvaput nisu utvrdili propuste, no jednom jesu. Bilo je to 18. lipnja prošle godine.

-Tog dana obavljen je inspekcijski nadzor po prijavi građana o onečišćenju mora otpadnim vodama na kupalištu Pogačić iz cijevi oborinske odvodnje Hotela Libertas. Potvrđeni su navodi iz prijave, utvrđeno je da onečišćenje mora potječe iz odvodne cijevi oborinske odvodnje subjekta. Vodopravni inspektor je donio rješenje kojim se naređuje subjektu da otkloni nepravilnosti – da odmah zatvori izvor onečišćenja mora, odnosno cijev oborinske odvodnje hotela iz koje se ispuštaju fekalije u more, te dostavi nove analize uzoraka mora, otpadnih voda iz cijevi oborinske odvodnje, te analiza otpadnih voda iz internog sustava odvodnje hotela, prije ispuštanja u sustav javne odvodnje. Kontrolnim nadzorom utvrđeno je da je stranka postupila po rješenju, a da u oborinskoj odvodnji nema fekalnog onečišćenja – kazali su iz Državnog inspektorata.

Ostaje pitanje je li Hotel Libertas onečišćavao more samo taj dan, ili je bilo još propusta. Kako god bilo, zbog cijele situacije s koronavirusom, more bi ove godine trebalo biti čišće, iako Dančari nisu najzadovoljniji.