Uputa pomorcima u svrhu određivanja „183 dana“ radi oslobađanja poreza na dohodak

Photo: Pixabay

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je uputu pomorcima za provedbu odredbi Pomorskog zakonika u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak pomoraca, za vrijeme trajanja pandemije bolesti koronavirusa.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, svi pomorci u međunarodnoj plovidbi dužni su prijaviti porez na dohodak, a zbog situacije s koronavirusom ove godine su propisane posebne odredbe.

Članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, koji je obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi u broj potrebnih 183 dana računaju se i:

  1. Dani liječenja

Dani provedeni na liječenju od posljedica epidemije COVID-19, izolaciji, samoizolaciji ili karanteni sukladno donesenim epidemiološkim mjerama u Republici Hrvatskoj, odnosno temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca ako je liječenje, izolacija, samoizolacija ili karantena obavljena u nekoj drugoj državi.

  1. Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga

U dane koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, kao posljedica utjecaja pandemije na svjetsko pomorsko gospodarstvo, priznat će se dani plovidbe i dani putovanja koje bi pomorac ostvario temeljem uobičajenog godišnjeg rasporeda rada, od trenutka prekida redovnog rada u 2020. godini ili najranije od 1. siječnja 2020. godine do nastavka redovnog načina rada ili najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

U smislu ove upute, a u svrhu ostvarivanja prava na priznavanje neostvarenih dana plovidbe i dana putovanja zbog prestanka ugovora o radu, izjednačeni su ugovor o radu koji je sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu i više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se zasniva radni odnos na istim poslovima.

Neostvarenim danima plovidbe i danima putovanja zbog poslovno uvjetovanih razloga smatraju se:

  1. Dani koje pomorac nije ostvario zbog prestanaka ugovora o radu ili ne sklapanja novog pojedinačnog ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga.
  2. Dani koje pomorac nije ostvario zbog odgode ukrcaja ili nemogućnosti organizacije ukrcaja od strane poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca uslijed provedbe epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi na putu od mjesta prebivališta do predviđene luke ukrcaja na brod, zbog čega je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada.

U svrhu utvrđivanja gore navedenih dana plovidbe i dana putovanja koji nisu ostvareni zbog poslovno uvjetovanih razloga, ovisno je li pomorac s poslodavcem sklopio permanent ugovor ili sklapa više pojedinačnih ugovora, kao i o duljini plovidbene službe pojedinog pomorca, uobičajenim godišnjim rasporedom rada smatrat će se:

– svi dani plovidbe i dani putovanja koji bi se ostvarili temeljem permanent ugovora ili

– prosječna vrijednost ukupnog broja dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora o radu tijekom 2018. i 2019. godine, u periodu koji odgovara periodu bez plovidbe u 2020. godini ili

– ukupan broj dana plovidbe i dana putovanja ostvarenih temeljem pojedinačnih ugovora ako se radi o pomorcu koji je tijekom 2018., 2019. i 2020. godine odradio najviše dva pojedinačna ugovora.

Plovidbenom službom smatrat će se i plovidba u svojstvu vježbenika palube, stroja ili elektrotehnike na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Neostvareni dani plovidbe zbog poslovno uvjetovanih razloga priznat će se temeljem potvrde poslodavca, brodara, kompanije ili posrednika pri zapošljavanju pomoraca na kojoj je naznačen datum prestanka ugovora o radu ili datum prekida uobičajenog godišnjeg rasporeda rada.

  1. Dani putovanja

Dani boravka pomoraca na brodu u situacijama kada je nastupio prekid ugovora o radu, a pomorac nije bio u mogućnosti iskrcati se s broda smatrat će se dodatnim danima putovanja nakon iskrcaja s broda, stoji u uputstvu Ministarstva mora, kojeg potpisuje državni tajnik Josip Bilaver.

D.G.